11.07. Grattis: Eleonora, Nora, Leonora, Elli, Ellinor | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors-hjälpen har inlett sin verksamhet

Församlingar

27.03.2020, 18:38 /  uppdaterad 30.03.2020, 16:37
På en vecka har en ny verksamhetsmodell tagits fram för att Helsingfors stad i samarbete med församlingarna och föreningarna ska lyckas nå alla 80 år fyllda helsingforsare. I dag fredag har de första samtalen ringts och kartläggande av hjälpbehoven har inletts. Samtidigt som de äldsta helsingforsarna får en möjlighet att berätta om sin vardag erbjuds de också möjligheten till psykiskt och andligt stöd mitt i coronaepidemin.
Kuvassa vanhan ihmisen kädet ristissä ja teksti Helsinki-apu ja puhelinnumero 09 310 100 20

Måndagen den 30 mars kl. 9.00 öppnar telefonlinjen till Helsingfors-hjälpen. Hit kan alla stadsbor som fyllt 70 år själva ta kontakt för samtalsstöd och hjälp med vardagliga ärenden under undantagstillståndet, som ser ut att bli långvarigt:

Numret till Helsingfors-hjälpen är 09 310 10020. Telefonen är öppen vardagar kl. 9–16.

”Aldrig tidigare har vi väl fått till stånd något så här stort i Helsingfors på så kort tid. Det är en enorm insats av såväl stadens och församlingarnas anställda, som av den fortfarande växande massan organisationer och frivilliga”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Det är särskilt viktigt att få de vardagliga rutinerna, som butiksuppköp och apoteksäreden, att fungera även för de stadsbor som på grund av sin ålder uppmanats att stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset.

I butiksärenden samarbetar Helsingfors-hjälpen med HOK-Elanto som den här veckan öppnat en ny beställningstjänst för äldre personer, som en del av Helsingfors-hjälpen. Via telefon är det möjligt att beställa produkter för en vecka i taget och få matkassarna hemburna av stadens och församlingarna anställda eller frivilliga.

Utöver telefontjänsten har det grundats 18 koordineringsstationer på olika håll i stan för att koordinera arbetet kring beställningar, inköp och leverans av matkassar. ”De regionala stationerna fungerar i församlingarnas utrymmen och här koordineras butiksärenden och transporterna tryggt till de äldre helsingforsarnas hemadresser. Till koordineringsstationerna behöver och ska ingen som är i behov av hjälp själv ta sig, hjälp får man genom att ringa upp”, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Vid Helsingfors-hjälpen fäster man särskild uppmärksamhet vid säkerheten för alla inblandade, i alla skeden av processen. Det gäller såväl datasäkerheten kring kundregister som praktiska saker. Samtalen till de äldsta helsingforsarna kommer alltid från samma telefonnummer 09 310 10020, och de som ringer upp är för uppgiften utbildade anställda på staden eller i församlingarna. De frivilliga som ställer upp med butikshjälp känner man igen på ett märke med Helsingfors-hjälpen på, de stiger inte heller på hemma hos någon utan varorna lämnas på utsidan av dörren. Av hygienskäl används inte heller några kontanter i samband med ärendena.

Utöver samarbetet kring matuppköp har Helsingfors-hjälpen fått en betydelsefull samarbetspartner gällande hanteringen av telefonkontakter. Företaget Genesys tillhandahåller sitt system för kontakthantering Genesys Cloud gratis i tre månader.

I Helsingfors bor sammanlagt ca 80 000 personer som är över 70 år gamla, varav 27 000 har fyllt 80. Det är dessa stadsbor som Helsingfors-hjälpen är avsedd för. Alla 70 år fyllda som är i behov av hjälp kan själva ta kontakt med numret till Helsingfors-hjälpen, alla som fyllt 80 försöker man nå genom att ringa upp från samma nummer.

"Strävan är att alla svenskspråkiga också ska bli uppringda av en svenskspråkig person. Ifall så inte sker är det möjligt att omdirigera samtalet till en svenskspråkig anställd om man så önskar", säger Stefan Forsén som är direktör för det gemensamma församlingsarbetet i Helsingfors. Han hoppas att ingen tvekar att ta kontakt med Helsingfors-hjälpen på grund av språket eftersom det finns en bred beredskap inom tjänsten att samtala på många olika språk.

Forsén hoppas också att anhöriga till äldre personer är aktiva och förmedlar numret till Helsingfors-hjälpen åt sina äldre släktingar. "Det finns säkert många som vi inte når på annat sätt."

Helsingfors-hjälpen är ett sällsynt samarbete för personalen mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt för organisationer och frivilliga. Inom Helsingfors-hjälpen kommer hundratals människor att arbeta och de förenas alla av en sak, nämligen viljan att hjälpa.

Tilläggsinformation:

Juha Rintamäki, tfn 050 593 1944

Direktör för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors

Liisa Kivelä, tfn 0400 308 484

kommunikationschef, Helsingfors stad

Tiina Hörkkö, tfn 050 302 6404

Chef för Helsingfors-hjälpen, Helsingfors stad

Jussi Kaisjoki, tfn 040 519 6632

Kommunikation, kultur och fritid, Helsingfors stad

Soili Partanen, tfn 040 629 0521

projektchef, social och hälsovård, Helsingfors stad

Behöver du prata?

Prästerna och diakoniarbetarna i Helsingfors församlingar är anträffbara på telefonnumren nedan varje dag mellan kl 9–21. Tveka inte att ta kontakt!

Johannes församling: 050 4777 718

Matteus församling: 09 2340 7300

Petrus församling: 09 2340 7114