20.01. Grattis: Sebastian, Fabian | Respons
Hela Helsingfors

Ring eller chatta med oss hela julen

11.12.2020, 16:28 /  uppdaterad 21.12.2020, 14:25
Slå en signal! Vi hör gärna av dig under julen!
En gran byggd av gröna chattbubblor. I bubblorna texten

Kyrkans samtalstjänst är öppen under julen 2020. Det är församlingens anställda och frivilliga som svarar i samtalstjänstens telefoner. De har alla tystnadsplikt. Samtalstjänsten är öppen varje dag mellan kl. 20–23 på numret 0400 22 11 90 .

Kyrkans samtalstjänst finns till för att möta ditt behov av att tala om livet. Vi är öppna för alla de frågor, känslor och funderingar som skapas i livet. Kanske du vill prata om vår aktuella samhällssituation eller berätta för någon som lyssnar om just din situation.

Chatten är öppen måndag till torsdag mellan kl. 19–21, förutom julaftonen (24.12) och nyårskvällen (31.12).

Vill du tala med en präst

Vill du tala med en präst så finns våra svenska församlingspräster här för dig. Under julhelgen svarar de på numret 09 2340 9001, varje dag mellan kl. 9–21.

Du hittar också kontaktuppgifter till alla våra svenskspråkiga församlingsanställda på församlingarnas hemsidor:

Johannes församlings personal

Matteus församlings personal

Petrus församlings personal

Andra telefoner där du kan få hjälp och stöd under julen:

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Nationella kristelefonen på finska​

09 2525 0111​

Öppen 24 h varje dag.​

Man kan ringa kristelefonen, om man känner att det är svårt att orka ensam med sina tankar. Det räcker att man själv upplever ett behov av hjälp. Att få prata och bli hörd lugnar ner, klarar upp tankarna och förbättrar måendet. Kristelefonen besvaras av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga med stöd från professionella. Du kan ringa anonymt, numret syns inte för den jourhavande. Mer information på mieli.fi/kriisipuhelin

Kristelefon på svenska

09 2525 0112 ​

må och on kl. 16–20 samt​ ti, to, fr kl. 9–13. Stängd på julafton och juldagen 24–25.12, nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1.

Helsingfors stads servicenummer

Helsingfors-info

må–to kl. 9–16 och fr kl. 10–15

09 310 11111

Ger råd i frågor om Helsingfors stads tjänster och invandring.

Hälsorådgivning

Öppen varje dag dygnet runt

09 310 10023

Betjänar Helsingforsborna i icke-brådskande frågor om hälsa och hälsovårdstjänster.

Jourhjälpen

Öppen varje dag dygnet runt

116117

​Socialjour

Varje dag dygnet runt.

020 696 006

Socialjouren bedömer behovet av nödvändiga och brådskande socialtjänster utanför tjänstetid samt genomför eventuella åtgärder. Hjälpbehovet kan handla om barns otrygga förhållanden, barns eller ungas oroande beteende, familjevåld eller vuxnas och äldres behov av socialvård.

Krisjour

Varje dag dygnet runt.

09 310 44222

Krisjouren ger akut krishjälp i akuta krissituationer för Helsingforsbor och personer som befinner sig i Helsingfors. Akuta krissituationer kan exempelvis vara närståendes plötsliga bortgång, våldsamma situationer, allvarliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar och bränder samt olika slags olyckor.

​Coronavirusrådgivningen

09 310 10024 (dagligen kl. 8–18)

Om du misstänker coronavirussmitta. Gå till coronavirusrådgivningens egen webbplats: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social

Flera nummer hittar du på stadens sidor här

En gran byggd av gröna chattbubblor. I bubblorna texten

Titta in i kapellet

Också Kampens kapell på Narinken är öppet hela julen och våra anställda lyssnar och diskuterar gärna med dig. Kom och beundra vår julkrubba och ta en stilla stund i vårt stämningsfulla träkapell mitt i centrum!

Kapellet är öppet mån–sön kl. 10–18.

24.12. 8–13

25.12. 12–16

26.12. 12–16

27.12. 12–16

31.12. 10–18

1.1. 10–18

Hitta julstämningen utomhus – julstigar och julfönster i huvudstadsregionen 2020‍