09.12. Grattis: Anna, Annika, Anne, Annette, Ann, Anneli, Anni | Respons
Hela Helsingfors

Restriktioner fram till mitten av februari

01.02.2022, 09:21 /  päivitetty 08.02.2022, 14:41
Till kyrkan är du alltid välkommen! Nu får sammanlagt 50 personer samlas. Ifall utrymmets storlek tillåter kan även fler än 50 delta i samma samling, men så att maximalt hälften av utrymmets kapacitet är i bruk. Maximalt 500 personer kan delta i en och samma samling. Restriktionerna är i kraft fram till den 22.2.2022.
Vihreäsävyisessä taustassa piirretyt käsidesipumppupullo, kasvomaski, rokotusampulli ja hentoja kasveja.

Samlingar inomhus begränsas nu till 50 personer. Ett stort utrymmes kapacitet får utnyttjas till hälften av totalkapaciteten. Det betyder exempelvis att i en kyrka eller ett annat utrymme som i normala fall rymmer 300 personer, är det möjligt att ta in 150 personer samtidigt.

Begränsningen på 50 personer omfattar inte barn- och ungdomsverksamheten.

Gudstjänster och förrättningar ska i första hand ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus. Andningsskydd ska alltid användas när det är möjligt.

Av pastorala skäl kan kyrkoherden besluta om avvikelser från begränsningarna i antal när det gäller förrättningar. Fråga din präst om råd ifall ni önskar diskutera antalet närvarande vid exempelvis en begravning.

Här ser du hur många personer som kan närvara i våra begravningskapell

Övriga samlingar


All församlingsverksamhet kan återupptas i grupper om högst 50 personer under tiden 1–22.2.2022. Planerad verksamhet bland barn och unga födda 2003 eller senare kan fortgå som normalt.

Coronaläget utvecklas och lever ändå hela tiden. Följ gärna med på hemsidorna, vi uppdaterar kontinuerligt. Du kan också kontakta våra kanslier, vi svarar gärna på frågor.

Många församlingar fortsätter också att strömma gudstjänster på webben under februari. Se närmare info på församlingarnas hemsidor.