22.06. Grattis: Lina, Paula, Paulina | Respons
Hela Helsingfors

Nyblivna faddrar får textmeddelande som påminner om fadderskapets glädje och allvar

29.05.2023, 14:08 /  päivitetty 29.05.2023, 14:09
Finlands evangelisk-lutherska kyrka genomför en SMS-kampanj inför sommaren 2023. Kampanjmeddelandet är kopplat till den nationella Fadderdagen som firas den 4 juni och strävar efter att stödja kontakten mellan faddrar och fadderbarn.
Piirretty kuva,  jossa lukee kummipäivä

Kyrkan i Helsingfors skickar som en del av firandet kring Fadderdagen ett textmeddelande till faddrarna för 0- och 1-åriga barn från Helsingfors. Meddelandet skickas i början av juni 2023. Som avsändare står Kyrkan. Meddelandet är på finska eller svenska beroende på mottagarens modersmål.

Totalt finns det cirka 7100 nya faddrar, men vi har inte tillgång till allas telefonnummer. Kontaktuppgifterna begränsas till exempelvis av arbetsnummer och hemliga nummer, så alla kommer inte att få textmeddelandet.

Vi är tacksamma för varje fadder och tackar alla faddrar för deras fadderskap.

Vårt faddermeddelande ser ut så här:

”Tack för att du är fadder! Du är en viktig vuxen i en ung människas liv. Njut av glada stunder tillsammans, av värme och omsorg när fadderbarnet behöver det. Och när hen blir stor en dag, fortsätt finnas i hens liv. För störst av dem är kärleken. Läs mera på fadder.fi”

De telefonnummer som användes samlades endast in för det ovan nämnda ändamålet och kommer att tas bort från våra register efter att meddelandena har skickats. De kommer inte att användas för något annat ändamål.

Du kan ge feedback på meddelandet här