08.12. Grattis: Magnhild, Magna | Respons
Hela Helsingfors

November i Johannes församling

Johannes församling

20.10.2021, 14:31 /  uppdaterad 02.11.2021, 15:33
En bok och en varm choklad på en bricka fylld med löv

Måndag 1.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Tisdag 2.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2 vån. för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2 vån. för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14:00.

Kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 14: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 18: Stickningskväll för alla åldrar i Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång nära A-trappan. Mer info: nicolina.gronroos@evl.fi eller 050 598 6762.

Onsdag 3.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 18: Veckomässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Lindström, Almqvist.

Torsdag 4.11

Kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Kaffe/te efter musikstunden.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Fredag 5.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2:a vån. för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2:a vån. för ca. 6 mån-1 år med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Lördag 6.11 Alla helgons dag

Kl. 14: Parentationsgudstjänst i nya kapellet på Sandudd, Sanduddsgatan 20. Medverkande: Heikel-Nyberg, Enlund, Almqvist, Böckerman, Johannes församlings diakoni samt Joanna Hanhikoski på cello.

Söndag 7.11

Kl. 10: Sammanlyst gudstjänst på Heikasvägen 7. Medverkande: Repo-Rostedt, Eva Henricson, S:t Jacobs barnkör. Barnledare finns på plats.

OBS! Ingen högmässa i Johanneskyrkan 7.11

Kl. 18: Evensong i Johanneskyrkan. Aftongudstjänst i anglikansk tradition på Alla själars dag. S:t Jacobskören, Tomas vokalensemble och Johannes kantori medverkar.

Måndag 8.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Tisdag 9.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2 vån. för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2 vån. för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14:00.

kl. 14: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 14: Sjung sorgen! En akustisk konsert i intimt format med Carita Holmström och Annika Cleo. Nyskrivna sånger av Carita Holmström och Annika Cleo samt tonsättningar till dikter av bl.a. Tua Forsström, Solveig von Schoultz och Bruno K. Öijer.

kl. 18: Spelkväll för unga vuxna kl. 18–20 i Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång nära trappa A. Mer info: viivi.suonto@evl.fi eller 050 407 5165.

Efter konserten en samtalsstund som leds av psykoterapeuten Benita Söderström.

Onsdag 10.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 18: Requiem i Johanneskyrkan. Medverkande: Busck-Nielsen, Böckerman, Almqvist.

Torsdag 11.11

Kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Kaffe/te efter musikstunden.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Fredag 12.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2:a vån. för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2:a vån. för ca. 6 mån-1 år med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Söndag 14.11

kl. 10: Mässa på Heikasvägen 7. Medverkande: Terho, Almqvist.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Lindström, Busck-Nielsen, Almqvist.

kl. 15: Mässa i Folkhälsanhuset i Brunakärr. Medverkande: Busck-Nielsen, Almqvist.

Måndag 15.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 15: Bibel, tro och tvivel. Mera info: kisa.korkman@gmail.com.

Tisdag 16.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2 vån. för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2 vån. för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 14: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 18: Stickningskväll för alla åldrar i Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång nära A-trappan. Mer info: nicolina.gronroos@evl.fi eller 050 598 6762.

Onsdag 17.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 18: Veckomässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Busck-Nielsen, Almqvist.

Torsdag 18.11

Kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Kaffe/te efter musikstunden.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Fredag 19.11

Kl. 10: Nallegudstjänst i Johanneskyrkan. Medverkande: Repo-Rostedt, Åberg.

OBS! Ingen musiklek 19.11!

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Söndag 21.11

Kl. 10: Mässa på Heikasvägen 7. Medverkande: Terho, Henricson.

Kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Busck-Nielsen, Repo-Rostedt, Enlund samt kammarkören Jubilate.

Måndag 22.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Tisdag 23.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2 vån. för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2 vån. för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14:00.

Kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 14: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 18: Spelkväll för unga vuxna kl. 18–20 i Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång nära trappa A. Mer info: viivi.suonto@evl.fi eller 050 407 5165.

Onsdag 24.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 18: Mässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Busck-Nielsen, Enlund.

Torsdag 25.11

Kl. 10: Musiklek på Heikasvägen 7, Drumsö, för 0–3 åringar med vuxen. Kaffe/te efter musikstunden.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Fredag 26.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2:a vån. för 1–4-åringar med vuxen, mindre syskon kan följa med. Kaffe/te efter musikstunden.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2:a vån. för ca. 6 mån-1 år med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Söndag 28.11 Första söndagen i advent

Kl. 12: Sammanlyst högmässa i Johanneskyrkan. Medverkande: Westerlund, Terho, kantoriet, församlingens körer.

OBS! Ingen gudstjänst på Heikasvägen.

Måndag 29.11

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan.

Kl. 18: Bibel, tro och tvivel i Hörnan. Mera info: kisa.korkman@gmail.com.

Tisdag 30.11

kl. 9.30: Musiklek på Högbergsgatan 10, 2 vån. för ca 6 mån–1 år med vuxen en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 10.30: Babyrytmik på Högbergsgatan 10, 2 vån. för 3 mån uppåt med en vuxen. Kaffe/te efter musikstunden. Anmälan till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

Kl. 12: Middagsbön i Johanneskyrkan. Diakonin finns på plats i kyrkan till kl. 14:00.

Kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan.

kl. 14: Musiklek i Bokvillan för 0–3 åringar med vuxen. Anmälningar till heidi.aberg@evl.fi, fasta grupper.

kl. 18: Stickningskväll för alla åldrar i Hörnan, Högbergsgatan 10, ingång nära A-trappan. Mer info: nicolina.gronroos@evl.fi eller 050 598 6762.