23.09. Grattis: Tekla | Respons
Hela Helsingfors

Modigt tillsammans: Dags för församlingarna att kommentera processen och hur vi ska satsa i framtiden

Församlingar

30.08.2021, 14:53
Värikkäitä klemmareita ringissä ikäänkuin pitäisivät toisiaan kädestä kiinni.

​​​​​​​Processen Modigt tillsammans är på gång inom Helsingfors församlingar och de gemensamma tjänsterna. Målet är att trygga våra verksamhetsförutsättningar i en föränderlig tid och miljö. Efter starten och lägesbeskrivningen är det nu dags för kommentarsrunda: Gemensamma kyrkorådet godkände 26.8 det förslag som nu sänds till församlingarna och de olika enheterna för kommentar.

Under processen utreds bland annat vad kyrkan i Helsingfors i framtiden ska satsa på och vad vi behöver avstå ifrån. På bordet finns också arbetsfördelningen mellan de gemensamma tjänsterna och församlingarna, samt hur vi ska organisera och utveckla samarbetet mellan våra olika enheter och aktörer.

”Vi söker således medel att trygga verksamhetsförutsättningarna för kyrkan i den här staden även i framtiden. För kyrkan borde organisationsstrukturen inte vara det mest centrala. Det viktiga är att trygga helsingforsarnas förtroende och hopp genom livets alla vändningar”, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

Under kommentarsrundan i sept-okt tar vi också ställning till framtiden gällande helsingforsförsamlingarnas fastigheter. Som mål för beredningen satte gemensamma kyrkorådet upp att den totala helheten kvadratmeter som används för verksamhet, har minskat med 25 procent senast år 2030.

”Jag vill betona att det är frågan om utredningar som ska ligga som grund för de diskussioner som nu inleds tillsammans med församlingarna. Om vi inte kontrollerat minskat på våra utrymmen stiger kostnaderna för renovering och underhåll för mycket under de kommande åren,”, säger fastighetsdirektör Osmo Rasimus.

”Vi kommer också tvingas avstå från några kyrkor och klubbutrymmen, det räcker inte att göra sig av med enbart kontor. Det är just kyrkorna som ger upphov till de högsta investerings- och underhållskostnaderna. Här ingår också fastigheter som lider av inomhusluftproblem och som inte är i församlingarnas användning för tillfället heller.”

”Genom utredningen och de diskussioner som nu inleds utgående från denna, strävar vi efter att trygga ett täckande nätverk av fungerande utrymmen i gott skick även i framtiden. Målet är också att de karakteristiska Helsingforskyrkorna som utgör landmärken i sig, förblir en del av helsingforsarnas stadsbild”, säger Rasimus.

Mera information ger

direktör Juha Rintamäki (09) 2340 4310 / 050 593 1944

projektchef för Modigt tillsammans Minnamari Helaseppä (09) 2340 2510 / 050 515 1976