27.02. Grattis: Torsten | Respons
Hela Helsingfors

Matteus församling anställer en församlingssekreterare

Matteus församling

10.02.2021, 16:16 /  uppdaterad 10.02.2021, 18:55
Matteus församling anställer en församlingssekreterare på 100 % från 1 mars eller enligt överenskommelse. Är du flexibel och mångsidig, noggrann och kreativ, förtrogen med sociala medier och arbete med hemsidor och beredd att hantera olika dataprogram, hoppas vi att du söker tjänsten.

Matteus församling anställer en församlingssekreterare på 100 % från 1 mars eller enligt överenskommelse.

I uppgiften ingår sekreteraruppgifter, hantering av ekonomiska frågor och information. Lämplig utbildning inom området och/eller erfarenhet räknas som merit. Är du flexibel och mångsidig, noggrann och kreativ, förtrogen med sociala medier och arbete med hemsidor och beredd att hantera olika dataprogram, hoppas vi att du söker tjänsten. Kyrkoherden och församlingsrådet behöver dina sekreterarfärdigheter, och hela medarbetarskaran behöver dig som hanterar budgetering, räkningar och kollektutbetalningar i gott samarbete med medarbetarna. Arbetet med information och kommunikation förutsätter god förmåga att använda svenska språket i tal och skrift.

En engagerad och kreativ medarbetargrupp vill hälsa dig välkommen i skaran!

Du behöver vara medlem i evangelisk lutherska kyrkan, och kännedom om kyrkans verksamhet räknas som merit.

Lön enligt KyrkTak, kravgrupp 501. Anställningen har 6 månaders prövotid.

Ansökningstid 10-28.02 2021.

Ansökningar riktas till församlingsrådet i Matteus församling, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors, märk brevet ”Ansökan”, eller per e-post till kyrkoherden, helene.liljestrom@evl.fi, senast 28.02 kl 16.

Mera uppgifter ger kyrkoherde Helene Liljeström, tfn 050-4724124.