30.09. Grattis: Roger | Respons
Hela Helsingfors

Marianne Heikkilä överlägsen röstdrottning i församlingsvalet i Helsingfors

21.11.2022, 02:11
Långt över hälften av medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige är nya.
Yleiskuva yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta syyskuussa 2019.

Enligt preliminära uppgifter är medelåldern 47 år bland Helsingforsförsamlingarnas nya förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 2023–2026. Av de 91 invalda är 58 kvinnor och 26 män, resten har valt att inte uppge kön. Drygt hälften, 53 stycken, är nyinvalda i fullmäktige. Till gemensamma kyrkofullmäktige valdes endast sex personer som är under 30 år gamla.

Valdeltagandet i Helsingfors sjönk sedan förra valet 2018 från 11,3 till 10 procent.

Det högsta valdeltagandet i Helsingfors uppnåddes på Drumsö, i Haga och Munksnäs finska församlingar.

Enligt preliminära uppgifter använde 13,9 procent av medlemmarna i Drumsö finska församling sin rösträtt, 13,3 procent av medlemmarna i Haga och 12,8 procent av medlemmarna Munksnäs finska församlingar. Lägst valdeltagande bland de finska församlingarna hade Malm med 8,2 procent.

I de svenska församlingarna stannade valdeltagandet på 10,7 procent i Matteus församling (jämfört med 12,5% år 2018), 9 procent i Johannes församling (2018: 10,5 %) och 8,6 procent i Petrus församling (2018: 11,8%).

Valets överlägsna röstdrottning kommer från Drumsö. Marthaförbundets generalsekreterare, prosten Marianne Heikkilä samlade hela 517 röster i fullmäktigevalet vilket utgör 4,9 procent av alla rösterna i valet.

Harms-Aalto och Djupsjöbacka samlade svenska röster

Röstdrottningar i de svenskspråkiga församlingarna blev precis som i valet 2018 Martina Harms-Aalto med 244 röster i fullmäktigevalet. I valet till församlingsrådet i Petrus församling samlade Sonja Djupsjöbacka 104 röster. Djupsjöbacka kandiderade på listan ”Petrus för alla” som fick in samtliga av sina kandidater i församlingsrådet. Flest röster i Matteus samlade Jan-Anders Salenius med 148 röster i valet till gemensamma kyrkofullmäktige.

65,7 procent av de svenska församlingarnas församlingsråd består av kvinnor. Trenden är den samma i alla tre församlingar.

Församlingsrådet i Matteus församling förnyas mest där hela åtta av sammanlagt tolv medlemmar är nya. I Johannes förnyades halva församlingsrådet medan halva rådet fick förnyat förtroende. I Petrus församlingsråd finns fyra nya medlemmar.

Utmanande före inte enda skälet till sjunkande valdeltagande

Valdeltagandet stannade enligt preliminära resultat 1,3 procent under resultatet vid senaste val 2018. Valdagen bjöd på höstens första ordentliga snöyra i huvudstadsregionen, vilket kan ha påverkat röstningsaktiviteten negativt.

Tidigare år har valdagen samlat ungefär lika många röster som förhandsröstningsdagarna. I år lyckades största delen av församlingarna inte uppnå detta.

– I vintriga förhållanden är ett valdeltagande på tio procent en god prestation i Helsingfors, säger samfällighetens direktör Juha Rintamäki.

– Men helt och hållet kan vi nog inte skylla på väderförhållandena. Kyrkan behöver senast efter detta församlingsval diskutera ifall det här är rätt sätt att öka medlemmarnas inflytande eller om vi kan hitta andra sätt som fungerar bättre i moderna tider.

Enligt honom borde kyrkan fundera på ifall elektronisk röstning är tillräckligt pålitligt och ifall man i så fall kunde möjliggöra röstning på distans.

– Det nuvarande valsystemet behöver också utvecklas. I dag förverkligas valet utan de möjligheter som modern teknik erbjuder. Det här gammalmodiga sättet att förrätta val medför också en mängd karenstider som i praktiken innebär att medlemmar förlorar sin rösträtt t.ex. i samband med en flytt.

Valdeltagandet i församlingsvalet i Helsingfors är 10 % (år 2018 11,3%), varav över hälften förhandsröstade. Sammanlagt 27 330 medlemmar röstade i Helsingfors.