07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Hela Helsingfors

Lägergårdarna stängda fram till slutet av maj

Församlingar

02.04.2020, 11:59 /  uppdaterad 02.04.2020, 13:02
Lekholmen och de andra lägergårdarna som tillhör Helsingfors kyrkliga samfällighet är stängda fram till slutet av maj. Beslutet baserar sig på regeringens anvisningar gällande undantagstillståndet på grund av coronasituationen.
Ett rött trähus omgiven av träd och högt gräs.

När regeringen kommer med vidare anvisningar för våren och sommaren kan också samfälligheten ta ställning till lägergårdarnas vidare öppethållning. Gällande sommarens skriftskolläger strävar man efter att fatta beslut så fort som möjligt.

Skriftskolan fortsätter

Även om lägergårdarna skulle förbli stängda betyder det däremot inte automatiskt att skriftskolan är annullerad. Församlingarna funderar redan nu på möjliga alternativ, ifall undantagsläget fortsätter. Mera information följer så fort som möjligt. De konfirmander som redan påbörjat sin skriftskolundervisning har blivit eller kommer att bli kontaktade av församlingen.

Mera information ger Stefan Forsén, chef för gemensamt församlingsarbete i Helsingfors, tfn +358 9 2340 2500 / stefan.forsen@evl.fi.