22.02. Grattis: Hildur, Hilda | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Kristi himmelfärdsdagens gudstjänster

09.05.2018, 15:36 /  uppdaterad 09.05.2018, 19:07
Välkommen på gudstjänst i Helsingfors kyrkor!

Kristi himmelfärdsdag och söndagen

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan To 12 högmässa.

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan To 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Månsas kyrka To 10 gudstjänst.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Keld Dahlmann. Barnkyrka & CoolKids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

To 11 högmässa. Schola Olaus Petri medv. Kyrkkaffe.

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.