29.11. Grattis: Edgar | Respons
Hela Helsingfors

Kom alla-rörelsen ökade sitt inflytande i gemensamma kyrkofullmäktige

21.11.2022, 17:22 /  päivitetty 22.11.2022, 06:56
Kom alla–rörelsen ökade märkbart sina platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Merparten av de invalda tycker det är viktigt att församlingarna satsar mer på att hjälpa mindre bemedlade.
Tuomiokirkko kohoaa Helsingin keskustassa

Av 91 ledamöter i Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige representerar 33 personer, eller 36 procent, Kom alla-rörelsen. Under föregående period hade rörelsen 24 representanter i fullmäktige.

Kärleken till medmänniskan och kyrkans värderingar, den egna tron, kyrkans hjälparbete samt dopet, fadderskap, vigsel och begravning – baserat på svaren i valkompassen är dessa de viktigaste orsakerna för de nya fullmäktigemedlemmarna att höra till kyrkan. Merparten av de invalda tycker det är viktigt att församlingarna satsar mer på att hjälpa mindre bemedlade, barn och ungdomar samt att kyrkan arbetar för ett mer rättvist samhälle.

– När jag träffar församlingsmedlemmar är det vanligen två teman som stiger fram: När kyrkan ska börja viga samkönade par samt vikten av det diakonala arbetet. I någon mån oroar man sig också över den kyrkliga samfällighetens interna hyror, berättar FM, företagaren Martina Harms-Aalto som samlade överlägset mest röster (244) bland de svenska kandidaterna i valet av Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige.

73 procent av de invalda är helt av samma åsikt när de gäller frågan om vigsel av samkönade par: kyrkan ska viga alla. 10 procent av fullmäktigemedlemmarna är däremot helt av motsatt åsikt i den frågan.

– Vi som nu valdes in i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige kommer att vara med och välja vem som sitter i kyrkomötet som fattar beslut i de stora frågorna. Det känns fint att få vara med och påverka vem som sitter med där, säger klasslärare Sonja Djupsjöbacka som samlade flest röster (104) i valet av församlingsråd i Petrus församling. I Petrus församling valdes fullmäktigedelegaterna genom sämjoval.

Matematikläraren Jan-Anders Salenius samlade 148 röster i fullmäktigevalet, vilket var det största antalet bland kandidaterna i Matteus församling.

– Det blir min första period i gemensamma kyrkofullmäktige. Jag hoppas på att kunna jobba för alla svenska församlingar och är öppen för samarbete mellan våra tre församlingar även där. Det är kärva ekonomiska tider men hoppas vi kan diskutera även annat än ekonomi dessa dagar, säger Salenius.

Överlägsen röstdrottning i hela församlingsvalet i Helsingfors blev prosten Marianne Heikkilä, generalsekreterare för Marttaliitto. Hon fick 517 röster av Drumsö finska församling, vilket innebär att hon samlade 4,9 procent av det totala antalet röster.

Svåra beslut när kostymen krymper

60 procent av de invalda i fullmäktige tycker att församlingsmedlemmarna borde ha möjlighet att planera, utveckla och förverkliga mer av församlingens verksamhet. 99 procent är helt av samma åsikt eller av samma åsikt gällande kyrkobyggnaderna – dvs ifall församlingen måste avstå från utrymmen så behöver kyrkorummet göras mer mångsidigt, exempelvis så att utrymmen går att hyra ut till utomstående.

Från och med årsskiftet har Helsingfors 16 finskspråkiga församlingar och tre svenskspråkiga. 63 procent av de invalda är av samma åsikt eller helt av samma åsikt när det kommer till antalet församlingar: i framtiden borde de vara färre till antalet. 29 procent av de invalda är av annan eller helt annan åsikt i samma fråga.

– Vi vet redan att den kommande perioden för med sig många svåra beslut när kostymen krymper. Då gäller det att vara klok och modig, säger Martina Harms-Aalto.