23.10. Grattis: Severin, Sören | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Julaftonens julböner 24.12 2019

Församlingar

04.10.2019, 10:45
Här kan du gå i julkyrka på svenska på julafton. Det ordnas också två midnattsmässor i julnatten.

kl. 11 Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97.

kl. 12 Gamla kapellet, Mechelingatan 2e.

kl. 13 Julbön för stora och små i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

kl. 13 Vilans begravningskapell på Brändö, Vilans väg.

kl. 14 S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1.

kl. 14 Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.

kl. 14:30 Södra Haga kyrka, Vespervägen 12.

kl. 14:30 Kårböle kyrka, Gamlasvägen 6.

kl. 14:30 Nordsjö kyrka, Hamnholmsvägen 7.

kl. 15 Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6.

kl. 15 Malms kyrka, Kommunalvägen 1.

kl. 15 Östersundom kapell, Kapellvägen 65.

kl. 16 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

kl. 16 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

kl.16 Östersundom kapell, Kapellvägen 65.

kl. 16:30 Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

kl. 17 Brändö kyrka, Kyösti Kallios väg 1b.

Mässa i julnatten – avsluta julaftonens festligheter med en stämningsfull mässa

kl. 23 Johanneskyrkan. Glögg och pepparkakor i vapenhuset från 22:30. Högbergsgatan 12.

kl. 23:30 Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

Vill du fira julafton hos oss?

På julaftonskvällen den 24.12 finns det möjlighet att fira jul tillsammans både i Matteuskyrkan kl. 16–20 och hemma hos kyrkoherde Daniel Björk med familj. Läs mera på våra hemsidor senare i höst eller kontakta Rebecka Björk för mer info (rebecka.bjork@evl.fi).