12.12. Grattis: Tove | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Julaftonens julböner 24.12.2018

20.11.2018, 15:03 /  uppdaterad 20.11.2018, 15:02
Här kan du gå i julkyrka på julafton den 24.12.2018:

kl. 11 Folkhälsanhuset i Brunakärr

kl. 13 Sockenbacka kyrka

kl. 13 Vilans begravningskapell

kl. 14 S:t Jacobs kyrka

kl. 14 Johanneskyrkan med Akademiska sångföreningen och Akademiska damkören Lyran

kl. 14.30 Kårböle kyrka

kl. 15. Malms kyrka

kl. 15 Gamla kyrkan

kl. 15 Nordsjö kyrka

kl. 16 Matteuskyrkan

kl. 16.30 Munksnäs kyrka

17 Brändö kyrka

Julbön för familjer

kl. 14 för stora och små i Matteuskyrkan

kl. 14.30 i Södra Haga kyrka

Julnattens gudstjänster

kl. 23 Mässa i julnatten i Johanneskyrkan

kl. 23.30 i Åggelby gamla kyrka

Julotta på juldagen den 25.12.2018

kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka

kl. 8 Julotta i Matteuskyrkan

kl. 12 Juldagens högmässa i Åggelby gamla kyrka

kl. 12 Juldagens högmässa i Johanneskyrkan.

Annandag jul 26.12.2018

kl. 18 kvällsmässa i Matteuskyrkan

kl. 18 Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka Tomas Vokalensemble medverkar.