29.01. Grattis: Valter, Volter | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Julaftonens julböner 24.12.2018 i Helsingfors

20.11.2018, 15:03 /  uppdaterad 20.12.2018, 10:39
Här kan du gå i svensk julkyrka på julafton:

kl. 11 Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97

kl. 12 Munksnäshem, Locklaisvägen 10

kl. 13 Sockenbacka kyrka, Skinnhandlargränden 4

kl. 13 Vilans begravningskapell, på Brändö, Vilans väg

kl. 14 S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Solosång av Malin Döragrip.

kl. 14 Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12. Akademiska sångföreningen och Akademiska damkören Lyran medverkar.

kl. 14.30 Kårböle kyrka, Gamlasvägen 6

kl. 15. Malms kyrka, Kommunalvägen 1

kl. 15 Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6

kl 15 Östersundom kyrka, Kapellvägen 65

kl. 15 Nordsjö kyrka, Hamnholmsvägen 7

kl. 16 Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

kl 16 Östersundom kyrka, Kapellvägen 65

kl. 16.30 Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

17 Brändö kyrka, Kyösti Kallios väg 1b

Julbön för familjer

kl. 14 Julbön för stora och små i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

kl. 14.30 Julbön för familjer i Södra Haga kyrka, Vespervägen 12

Julnattens gudstjänster

kl. 23 Mässa i julnatten i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12

kl. 23.30 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12

Julotta på juldagen den 25.12.2018

kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

kl. 8 Julotta i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

kl. 12 Juldagens högmässa i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12

kl. 12 Juldagens högmässa i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12

Annandag jul 26.12.2018

kl.12 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12

kl. 18 Kvällsmässa i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3

kl. 18 Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka, Östra Prästgatan 2. Tomas Vokalensemble medverkar.

kl. 18 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6