19.10. Grattis: Viking | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Johannes vecka 5-6

Johannes församling

22.01.2019, 10:10 /  uppdaterad 22.01.2019, 10:08
Anmälningar till dagsläger för skolbarn i S:t Jacobs eftis på sportlovet 18–22.2 kl. 9- 16.30 tas emot av helena.hollmerus@evl.fi. Anmälningstiden går ut 4.2.2018. Vi tar emot max 25 barn, enligt anmälningsordningen.

Middagsbön i Johanneskyrkan vardagar kl. 12.

Må 28.1:

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen. Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto. Anmälan till helena.hollmerus@evl.fi eller tfn 050 4010 390.

kl. 17: Kantele för 5–6-åringar i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto. Anmälan till helena.hollmerus@evl.fi eller tfn 050 4010 390.

Ti 29.1:

kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Heidi Korhonen-Björkman.

kl. 13-14.30: Träffpunkt. Runeberg i psalm och sång. Almqvist. Högbergssalen, Högbergsgatan 10.

kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.  

To 31.1:

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacobs församlingssal. Kvarnbergsbrinken 1. Salenius.

kl.16: Förbönsgrupp i kryptan. Heikel-Nyberg.

kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.

Fr 1.2

kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år. Åberg

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.

Sö 3.2 Kyndelsmässodagen

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Heikel-Nyberg, Henricson. Söndagsskolstart. Barnkören medverkar. Kyrklunch.

kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist, Enlund, Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe.

Må 4.2

kl. 15: Musiklek för 2–3-åringar tillsammans med en vuxen. Högbergsgatan 10, gatunivå. Rahnasto. Anmälan till helena.hollmerus@evl.fi eller tfn 050 4010 390.

Ti 5.2

kl. 10–12: Babyrytmik, lek och servering i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. Sångstund för barn ca 8–12 månader kl. 10, för ca 2–8 månader kl. 11. Servering. Åberg.

kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan med Anna Pulli.

kl. 13.30–14.30: Musiklek i Bokvillan för 0–3-åringar, Tavastvägen 125. Rahnasto.

On 6.2

kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan. Lindström, Enlund.

To 7.2

kl. 10–11.30: Musiklek för 0–3-åringar i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1. Nyberg.

kl. 14–15.30: Diakoniträffen i S:t Jacob. Kvarnbergsbrinken 1. Salenius.

kl. 17.30: Kristen meditation i Johanneskyrkan.

Fr 8.2

kl. 10–11.30: Musiklek i Hörnan, Högbergsgatan 10, gatunivån. För barn över 1 år. Åberg. 

kl. 12.15–13.30: Veckolunch i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Välkommen på middagsbön i Johanneskyrkan kl. 12.

Sö 10.2 Femte söndagen efter trettondagen

kl. 10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Lindström, Henricson. Kyrkkaffe.

kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Westerlund, Lindström, Almqvist. Chorus Sanctae Cecilae. Kyrkkaffe.

Aktuellt

Kom med på en intressant sommarresa med Johannes församling/diakoni till Viborg den 16–19 juli 2019. I programmet bl.a. Viborgs bibliotek & slott, Runda tornet, Monrepos park och returresa på Saima kanal. Vi har guide med oss under hela resan. Hotellövernattningar i Viborg (2 nätter) och Villmanstrand (1 natt). Information om anmälan och prisuppgifter i följande Kyrkpressen.