01.12. Grattis: Oskar | Respons
Hela Helsingfors

Hur inverkar coronaepidemin på begravningsväsendet?

17.03.2020, 13:03 /  uppdaterad 29.09.2021, 09:11
hautajaiset paavali 2020

Från och med den 4.9.2021 kan hälften av den maximala deltagarkapaciteten i Helsingfors begravningskapell utnyttjas. Begräsningen av antalet deltagare grundar sig på Regionförvätningsverkets direktiv. Även kravet på två meters skyddsavstånd frångås.

Så här många kan maximalt delta i förrättningarna (utöver präst, kantor och vaktmästare):

Sandudds begravningsplats

Gamla kapellet 50 personer

Nya kapellet 87 personer

Furumo begravningsplats

Stora kapellet 60 personer

Lilla kapallet 30 personer

Malms begravningsplats

Stora kapellet 45 personer

Västra kapellet 22 personer

Östra kapellet 22 personer

Östersundom kyrka 125 personer

Brändö kapell 25 personer

Större tillställningar arrangeras i kyrkorna. Se maximala deltagarantal på församlingarnas egna hemsidor (se meny på sidan, uppe till höger).

Vid alla förrättningar och tillfällen rekommenderar vi att samtliga deltagare använder munskydd.

Om jordfästningen sker vid graven rekommenderar vi att kistan sänks i graven innan prästen förrättar jordfästningen. Begravningsplatsernas kantorer står enligt överenskommelse till förfogande också då jordfästningen sker vid graven. Ni kan alternativt be att församlingens kantor medverkar. Om jordfästningen sker vid graven uppbärs ingen kapellavgift av den som inte hör till kyrkan.

Vi ber de anhöriga och begravningsbyråerna beakta att kontoren på begravningsplatserna och samfällighetens gravtjänst under rådande omständigheter endast betjänar per telefon och e-post.

De anhöriga kan om de så önskar strömma eller banda in förrättningen själva eller be om någon utomstående tjänsteleverantör. Striimausohje (på finska)

Helsingfors kyrkliga samfällighet kan under rådande omständigheter inte erbjuda möjlighet för de anhöriga att se den avlidna före jordfästningen.

På begravningsplatsen ber vi er vänligen följa anvisningarna som personalen ger och som också finns i kapellen.