15.07. Grattis: Ragnhild, Ragni, Ramona, Ragna | Respons
Hela Helsingfors

Höstens program i Matteus 2023

Matteus församling

20.07.2023, 15:44 /  uppdaterad 31.10.2023, 11:39
Välkommen till Matteuskyrkan hösten 2023!
En sjungande person med körmapp och ett barn som hoppar i en vattenpöl.

Mässa i Matteuskyrkan varje söndag kl. 10 med undantag för de söndagar som vi firar Kvällsmässa: 17.9, 22.10, 26.11.2023 och 1.1.2024 kl. 18. Inbjudna talare och mycket musik. Kvällste efter kvällsmässan.

Familjemässa med kyrklunch sö 8.10 kl. 10. Barnkören och Popkören deltar i mässan!
Pris 10€ vuxna, 5€ barn. Barn under skolålder och körbarn äter gratis. Intäkterna går genom Matteus missionsgrupp till Finska Missionssällskapet.

MU-mässa (MatteusUngdom) onsdagar kl. 17:30–18:30 i kyrkan + kyrkfika i Matteussalen. Fr.o.m. 16.8. Öppet hus för ungdomar från kl. 15.

Kyrkoherdeinstallation: ONSDAG 13.9 kl. 18. Vi firar vår nya kyrkoherde Patricia Högnabba med en festmässa där biskop Bo-Göran Åstrand installerar henne till kyrkoherdetjänsten. Välkomstkaffe med salt och söt servering efter mässan. OBS! MU-mässan ersätts denna onsdag av festmässan och ungdomarna är välkomna att delta!

Ljusandakt och parentation i Matteuskyrkan, lördag 4.11 kl. 18. Vi minns våra kära, och tänder ett ljus för varje saknad människa som gått bort i församlingen under det senaste året.

Gemenskap

Molnet – ett tillfälle för bön varannan torsdag kl 18–19.15 i Brasrummet. Höstens datum är 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11 och 23.11. Bön är samtal med Gud. Tillsammans delar vi det som vi är tacksamma för och det som tynger oss. Man får be högt eller tyst. I tystnaden lyssnar vi till Guds tilltal. Vi inleder och avslutar med sång. Varmt välkommen med! Kontakt: Mia Westerling tfn 045 341 8441. Möjlighet till mat till lågt pris fr.o.m. kl. 17.

Bibelstudiegrupp: Kontakt Karin Fougstedt, datum: 29.8, 12.9, 10.10, 24.10, 21.11, 5.12.

Stickklubben träffas jämna veckor med start torsdag 7.9 kl. 11–13. Läs mera om stickklubben

Matteus.SALT: Mera info från kansliet på tfn (09) 2340 7300 ti och to kl. 10–14 eller genom att skicka e-post på adressen matteus.fors@evl.fi.

Samling för män: 8.9 Gäst: Svante Lundgren, docent i judaistik, forskare vid Lunds universitet. Följ med på hemsidan för höstens kommande datum. Mera info från kansliet på tfn (09) 2340 7300 ti och to kl. 10–14 eller genom att skicka e-post på adressen matteus.fors@evl.fi.

Bokklubben Bokmalarna: Bokmalarna läser och samtalar utgående från Ove Wikströms "Det Bländande Mörkret", var tredje måndag kl. 14-15.30 i Matteussalen. Höstens datum: 25.9, 16.10, 6.11, 27.11 och 18.12. Mera info från kansliet.

Kvinnor mitt i livet: Kom som du är och dela tankar om livet just nu: 9.10, 6.11 och 27.11 kl. 18 i Matteussalen. Kontakt: Stina Hjelt 050- 300 5911. 9.10: Kom och pröva på Gospel-latinodans! Inga förhandskunskaper behövs.

Matteuslördag 30.9 och 25.11 kl. 10–13, musiklek 10–10:30, aktiviteter och lek för barn, pyssel för alla. Samvaro för vuxna och servering för alla åldrar. Ingen förhandsanmälan behövs.

Bibelstudie - Hur ska vi läsa Bibelns sista bok?: Torsdag 21.9, 19.10 och 16.11 kl. 18:30. Bibelstudiet leds av Stefan Djupsjöbacka. Analys av Uppenbarelseboken. Möjlighet till gemenskap med tilltugg till lågt pris tillsammans med andra vuxna kl. 17. Barnvakt ordnas vid behov.

Musik och konserter

Matteus kyrkokör sjunger de gamla klassiska kyrkomusikverken och även nyare musik från vår egen tid. Höstens övningar inleds 5.9.2023 kl. 18.30 i Matteuskyrkan. Körledare: kantor Niels Burgmann, niels.burgmann@evl.fi, (09) 2340 7326.

Vår Ton är kören för dig som aldrig vågat sjunga i kör men ändå skulle vilja försöka. Samvaron och diskussionerna är nästan lika viktiga som sjungandet, så kom gärna med! Vi sjunger visor, kanon och schlager onsdagar mellan 15.30-16.30. Vi startar 6.9.2023. Kören leds av kantor Niels Burgmann. Tag gärna kontakt om du har frågor, 050-566 9418 eller niels.burgmann@evl.fi‍.

Popkören riktar sig till barn i årskurserna 3–6 och övar tisdagar i Matteuskyrkan. Start ti 29.8.2023 kl. 15.30–16.15. Matteus barnkör startar i skolorna på Matteus församlings område, på eftistid. Körledare: Daniela Strömsholm, daniela.stromsholm@evl.fi, 050-5967769.

Matteus Voice 2023: Vill du stå på scen, men vågar kanske inte stå ensam? Eller har du inte tid att binda dig hela terminen? Då är Matteus VOICE kören för dig! Kören jobbar med pop- och rocklåtar på projektbasis, med en konsert som avslutning den 16.12 i Matteuskyrkan. Möjlighet till mat till lågt pris fr.o.m. kl. 17.

Övningar torsdagarna 9.11, 16.11, 30.11 och 14.12.2023 kl. 18:30–20:30.

Kontakt: Daniela Strömsholm, daniela.stromsholm@evl.fi, 050-5967769.

Nya sångare välkomna i alla körer!

Mitt Livs Psalm: Allsång i Matteus: Torsdag 23.11 kl. 18:30. Allsångstillfälle med psalmer från de gångna 100 åren
Vilken är DIN favoritpsalm? Dela med dig i vår enkät! Vi väljer ut ett antal psalmer och sjunger dem tillsammans i samband med att Borgå stift fyller 100 år.
HÄR kan du fylla i enkäten.

‍Barn och familj

Musiklek: Tisdagar. Klapp & klang kl. 10 (för 1–4-åringar) och Gung & sjung kl. 11 (för 0–1 -åringar) i Matteuskyrkan. Mera info: daniela.stromsholm@evl.fi, 050-5967769. Start 29.8.2023.

TWEENTISDAG FÖR ÅK 3–7: Tisdagar kl. 14–17 i Matteuskyrkan, start 29.8.2023. Mellanmål, pingis, tv-spel, pyssel m.m. Popkör kl. 15:30–16:15.

Matteus barnkör och pysselklubben i skolorna på Matteus församlings område, på eftistid. Mera info: catarina.barlund-palm@evl.fi, 050-380 3936.

Natt i Matteus 6–7.10 för åk 6 Fredag kväll till lördag förmiddag har vi program och övernattar i kyrkan. Kostar ingenting. Anmälan senast 29.9 till Catarina.

Höstläger 1719.11 för åk 5–8 Roligt program för olika åldrar hela helgen på Korpirauha lägergård. Lägeravgift: 70€. Anmälan senast 31.10. till Catarina.

Föda utan rädsla-kurs 29.10 kl. 14-18. Profylaxkurs som fokuserar på samarbete mellan den gravida och stödpersonen. Mera information: Daniela Strömsholm, daniela.stromsholm@evl.fi.

‍Följ oss på Facebook och Instagram för våra senaste uppdateringarna samt bilder och gemenskap i vardagen @matteusforsamling

Gemensamt Ansvar-insamlingen fortsätter hela året. Här kan du bidra via Matteus

‍Behöver du hjälp eller stöd?

Du kan alltid kontakta församlingen anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller stöd i vardagen eller bara någon att tala med. Kontakta diakoniarbetare Carita Riitakorpi 050-380 3986.