21.06. Grattis: Ingemar, Ingmar, Inge | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors kyrkliga sammfällighet avsätter över 2,5 miljoner euro för mission och internationell hjälp.

Samfälligheten

26.10.2023, 22:34 /  uppdaterad 27.10.2023, 09:43
Av Helsingfors församlingars skatteinkomster används ungefär tre procent för internationell hjälp och missionsarbete, beslutade den gemensamma kyrkorådet. Hjälpen fortsätter att kanaliseras genom organisationer som är engagerade i jämlikhet.
Tyttö istuu istutetun puun juurella Kishapussa Tansaaniassa

Helsingfors kyrkliga sammfällighet avsätter över 2,5 miljoner euro för mission och internationell hjälp.

Av Helsingfors församlingars skatteinkomster används ungefär tre procent för internationell hjälp och missionsarbete, beslutade helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige. Hjälpen fortsätter att kanaliseras genom organisationer som är engagerade i jämlikhet.

Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige fastställde principerna för internationell diakoni och mission för den kommande fyraårsperioden, dvs. åren 2024–2027. Budgeten är 2 255 000 euro, vilket motsvarar cirka tre procent av kyrkoskatten som betalas av Helsingfors församlingsmedlemmar.

Internationellt stöd fördelas mellan icke riktade och riktade bidrag. Av den totala summan, 17 % eller cirka 380 000 euro, är riktade projektmedel, som beslutas om individuellt av helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige baserat på behov och specifika fall.

"Sådana bidrag inkluderar exempelvis katastrofhjälp eller projekt som Kyrkan i helsingfors själv väljer. Denna hjälp skickas alltid genom våra samarbetsorganisationer. Samtidigt som vi är engagerade i att hjälpa de mest behövande i staden, inser vi att människor i konfliktområden runt om i världen lever i extrem nöd", säger Stefan Forsén, chef för gemensamt församlingsarbete.

"När vi beviljar stöd betonar vi dess effektivitet i mottagarlandet och samarbete med församlingarna. Budgeten kan också användas för verksamhet som äger rum i Finland och för samarbete mellan Helsingforsförsamlingar och samarbetskyrkor."

Fyra organisationer fortsätter som partners

Obundet stöd kommer fortsättningsvis att riktas till organisationer såsom Kyrkans utlandshjälp, Finska missionssälskapet, Finska bibelsällskapet och Mediamission budbärarna (Sansa), på samma sätt som tidigare år. Dessa organisationer beslutar själva om användningen av stödet men rapporterar om dess användning och påverkan till det gemensamma kyrkorådet. Av den totala summan på cirka 2,3 miljoner euro fördelas 19 % till Kyrkans utlandshjälp 54 % till Fisnka missionssälsskapet, 6 % till Finska bibelsällskapet och 4 % till Sansa.

Beslutet att koncentrera stödet till dessa organisationer fattades efter en komplex diskussion som varade i nästan 2,5 timmar och sju omröstningsomgångar. Vissa delegater hade till exempel velat kanalisera hjälpen genom alla nuvarande officiella missionsorganisationer inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Förslaget från den gemensamma kyrkorådet vann alla omröstningar tydligt: cirka tre fjärdedelar av delegaterna röstade för grundförslaget. Vissa delegater hade avvikande åsikter.

"Intresset för anslagen för mission och internationell diakoni är starkt, både nu och tidigare, och åsikterna i frågan är delade. Den totala budgeten är betydande, och den gör mycket gott i sina mål. Det säger Wiking Vuori, ordförande för helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige.

"Jag tackar alla organisationer som deltog i den rådfrågning som låg till grund för beslutet och önskar dem framgång i sitt arbete. Representantskapet riktar Helsingfors församlingsmedlemmars kyrkoskatt till organisationer som tydligt åtar sig kyrkans beslut om prästämbetet och främjandet av jämlikhet i sin verksamhet både i Finland och utomlands."

Förutom de nu bekräftade gemensamma missionsanslagen stöder församlingarna även de organisationer och projekt de väljer ekonomiskt, till exempel genom särskilda sändningsavtal, försäljningsevenemang och kollekter.

Helsingfors domkyrkas fasad kommer att renoveras

Det gemensamma kyrkorådet beslutade också att påbörja underhållsrenoveringen av Helsingfors domkyrkas fasader. Det har gått cirka 25 år sedan den senaste grundrenoveringen. Arbetet kommer att ske under två på varandra följande år, praktiskt taget under sommarmånaderna, med första etappen där norra fasaderna och kyrkans centrala torn renoveras och därefter fasaderna mot Senatstorget, klocktornet och östra kapellet. Under arbetet kommer domkyrkan att täckas med skyddsanordningar vid behov. Projektets maximala kostnad uppskattas vara 5,9 miljoner euro i nuvarande prisnivå.

Bild: Ett barn i Kishapu i Tansania. Finska missionsällskapet.