05.12. Grattis: Selma | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsförsamlingarna följer THL:s rekommendationer om användning av ansiktsmask

17.08.2020, 14:14 /  uppdaterad 17.08.2020, 16:02
I överensstämmelse med THL:s och Helsingfors stifts anvisningar ska ansiktsmask användas i helsingforsförsamlingarna Rekommendationerna utgår från att ansiktsmask ska användas vid närkontakt som pågår i mer än 15 minuter.
Kuvassa kasvomaski puisen ristin päällä

Vid gudstjänster och förrättningar i församlingens utrymmen, t ex vid vigslar och andra församlingsevenemang, ska myndigheternas rekommendationer fortsättningsvis följas. På så sätt försöker vi förhindra spridningen av coronavirus. Vi rekommenderar också att deltagarantalet vid olika evenemang begränsas så att säkerhetsavståndet på 1-2 meter kan upprätthållas. T ex vid gudstjänster ska man primärt slå vakt om säkerheten genom att hålla avstånd och ge akt på god handhygien.

Vi rekommenderar att ansiktsmask används om det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd och kontakten mellan individerna pågår i mer än 15 minuter. Under höstens konfirmationer kan antalet deltagare vara högre än vid en vanlig söndagsgudstjänst.

I första hand ska deltagarna använda egna masker, men vi ser till att det vid diakonimottagningen, familjerådgivningen, i kyrkorna och begravningskapellen finns ansiktsmasker för dem för vilka kostnaderna för maskerna utgör ett hinder. Rekommendationen om användning av ansiktsmask gäller alla som fyllt 15 år.

Den som planerar en familjefest eller bokar tid för en förrättning, (t ex dop eller jordfästning) ska med församlingen eller prästen som har hand om förrättningen kolla det maximala antalet deltagare som tillåts under rådande coronapandemi. Vi försöker uppdatera uppgifterna kontinuerligt, men situationen kan ändras snabbt och därför är det alltid skäl att dubbelchecka. Ta för säkerhets skull alltid med dig en egen ansiktsmask.

Influensasymtom är ett hinder för deltagande i våra evenemang. Försiktighetsåtgärderna kan också ses som ett bevis på kärleken till sin nästa och omsorg om dem som har det sämre ställt.

Läs också biskoparnas anvisningar om antalet deltagare i våra evenemang. Anvisningarna trädde i kraft den 1.8: https://www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/piispatohjeistivatkoronarajoitustenlieventamisestaelokuunalustaalkaen