02.03. Grattis: Fanny | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsarna har genom församlingarna skänkt 1/4 miljon till Ukraina

11.05.2022, 15:25
Helsingfors församlingar öppnade stödfunktioner och insamlingar till förmån för Ukraina i slutet av februari när kriget utbröt. Sedan dess har vi fått in uppskattningsvis en fjärdedels miljon i ekonomisk hjälp till krigets offer och flyktinghjälp. Tack för ditt understöd!
Rauhanrukous Senaatintorilla

Utöver ekonomiskt stöd har församlingarna erbjudit måltidshjälp och olika sorters tillfällen för ukrainare som kommit till Helsingfors. I kyrkorna har flera stödkonserter arrangerats där alla inkomster gått oavkortat till krigets offer.

Se bilder från EN TRO PÅ FRAMTIDEN - Välgörenhetskonsert i Matteus 7.5.2022 som inbringade 1700 euro på en kväll

Flera tillfällen med bön för fred har också hållits på ett flertal olika språk. Vi har även hört klockringning för fred över Helsingfors. Församlingarnas samtalsstöd har funnits att tillgå för de helsingforsare som känt ångest över kriget.

Insamlingar och donationer till Ukraina

Gemensamma kyrkorådet beslöt donera sammantaget 130 000 euro i stöd till krigets offer och flyktingar. Församlingarna för sin del startade snabbt upp en pengainsamling där anställda och frivilliga från våra 20 församlingar gick ut på stan med insamlingsbössan i handen.

Församlingarnas insamlingar, konserter och kollekter för Ukraina har i dagsläget inbringat uppskattningsvis 120 000 euro. Hjälpen går fram via Kyrkans Utlandshjälp. Sammantaget har helsingforsarna genom församlingarna stött ukrainarna med cirka 250 000 euro.

I församlingarnas studentarbete möter och stöder man hela tiden studerande från Ukraina som för tillfället studerar i Finland. I vårt ryskspråkiga arbete hjälper vi ukrainare som har ryska som modersmål.

Hjälp behövs fortsättningsvis

Tusentals ukrainare har anlänt till Helsingfors, även barn. Välgörenhetsorganisationen Kotimaanapu har startat en insamling som stöder de ukrainare som anländer till Helsingfors. Donationerna går till bland annat mat, hygienprodukter, husgeråd och andra akuta behov.

Hjälpen behövs när mottagningspengen inte ännu betalats ut eller personen i fråga inte kan få ett jobb. Hjälpen går fram via Helsingfors-Ukraina centret och församlingarnas diakoni. Även Kyrkans Utlandshjälp fortsätter samla in medel till förmån för Ukraina.