07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Hela Helsingfors

Förtroendeuppdrag i kyrkan intresserar en mångsidig grupp helsingforsare

19.09.2018, 13:49 /  uppdaterad 20.09.2018, 16:43
Kandidatuppställningen i församlingsvalet är avslutad. I Helsingfors har 634 kandidater ställt sig till förfogande för förtroendeuppdrag i kyrkan. Det är en liten minskning jämfört med 670 uppställda kandidater år 2014.I de svenska Helsingforsförsamlingarna Johannes, Matteus och Petrus ställer sammanlagt 67 kandidater upp i valet.

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I valet utses förtroendevalda i församlingarna för en mandatperiod på fyra år 2019-2022.

Det finns många nya kandidater med i startfältet. Av kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige är hela 86 procent nya. Däremot är endast 14 procent av dem under 30 år gamla, medelåldern bland kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige är 48 år.

Jämställt kandidatfält till församlingsrådet

I församlingsråden i Helsingfors finns det sammanlagt 278 platser för förtroendevalda varav 38 är svenska. Medlemmarna i församlingsrådet planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet.

Sammanlagt 619 personer kandiderar nu till en plats i någon församlings församlingsråd. Medelåldern bland kandidaterna är 50 år, cirka 14 procent är under 30 år gamla. Gruppen utgörs av cirka 56 procent kvinnor.

Av dessa 619 kandidater är 61 personer uppställda för val i en svensk församling (65 år 2014). Av dem är 30 män och 31 kvinnor. Dryga 13 procent av de svenskspråkiga kandidaterna i församlingsrådsvalet är under 30 år gamla. I Matteus församling finns en ungdomslista där medelåldern på kandidaterna är 29 år.

Gemensamma kyrkofullmäktige intresserar

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Samfällighet som sköter bland annat ekonomi- och förvaltningsärenden gemensamt för alla församlingarna i Helsingfors.

I gemensamma kyrkofullmäktige finns det 91 platser, varav de svenska församlingarna får tio platser från och med årsskiftet. Det är en stigning från nuvarande sju platser. Förändringen beror på församlingssammanslagningar som träder i kraft vid årsskiftet.

I Matteus och i Petrus församling blir det i praktiken sämjoval gällande församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige. I Johannes församling finns det en lista med nio kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige.

Bland de svenska kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige finns endast fyra kvinnor av totalt 18 kandidater. Ser man till de finska kandidaterna utgör kvinnorna däremot en knapp majoritet av kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige.

Många kandidater i församlingsvalet kandiderar till uppdrag både i församlingsrådet och fullmäktige.

Om man ser till alla de svenskspråkiga kandidaterna i Helsingfors har sex stycken betecknat sig själv som pensionär under rubriken yrke/titel. Nio stycken har valt att skriva studerande. Bland de svenskspråkiga kandidaterna är över hälften nya, det vill säga de sitter inte i församlingens förtroendeorgan sedan tidigare.

Färre listor än tidigare år

Antalet valmansföreningar har sjunkit en aning sedan senaste valet år 2014. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige är samlade på sammanlagt 46 listor (56 listor år 2014, 60 listor år 2010).

Till församlingsråden finns sammanlagt 51 listor uppställda varav sex stycken är svenska: I Johannes församling har alla kandidater ställt sig bakom samma lista, Folkkyrkans vänner. Ser man till boningsort är åtta av tjugo kandidater bosatta på Drumsö.

I Petrus församling finns det tre listor: Petrus för alla, Tro och gemenskap samt Petrus framtid. I Matteus församling finns det två kandidatlistor: Vårt Matteus och För barn och unga i Matteus.

På finskt håll är listor med tydliga politiska förtecken vanligare än på svenska. Såväl Socialdemokraterna som Centern går till val på egna listor i ett flertal finska församlingar. De gröna finns representerade med en lista i församlingen Paavali i Arabia. Också scouterna har en egen lista i Malms finska församling.

På svenskt håll finns ingen politisk lista men däremot en del kända finlandssvenska politiker, så som Fredrik Guseff, Martina Harms-Aalto (Johannes församling) och Björn Månsson (Petrus församling). Andra bekanta namn bland kandidaterna är Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson (Matteus), Olav S Melin från tankesmedjan Magma (Johannes) och den populära bloggaren Amanda Audas-Kass (Petrus).

Uppgifterna om kandidatuppställningen är preliminära. Den 2.10 kommer de slutgiltiga kandidatlistorna.

Förhandsröstningen pågår mellan tisdagen den 6 och lördagen den 10 november bland annat på Narinken och i stora köpcenter runt om i stan.

Ordinarie valdag är söndagen den 18 november.