19.06. Grattis: Siri, Sigrid | Respons
Hela Helsingfors

Medlemshörande och enkät: Fyll i den sedast söndag 14.5!

18.04.2023, 13:34 /  päivitetty 11.05.2023, 10:17
Johannes församlings turné börjar avrundas, men du hinner ännu fylla i vår enkät. En hurdan församling drömmer du om?
Karta över Johannes församlings område.

Besvara enkäten och vinn biobiljetter

Du kan svara anonymt.


– Det är ingen hemlighet att Johannes församling står inför stora ekonomiska beslut, kostymen är helt enkelt för stor just nu och i något skede måste den klippas till på nytt. Men innan församlingsrådet kan fatta beslut på den nivån så vill vi höra medlemmarna, säger Martina Harms-Aalto, vice ordförande i församlingsrådet.

Medlemshörandet sker i form av fyra öppna tillfällen dit alla är välkomna med sina tankar, idéer, önskemål och drömmar om vad Johannes församling kunde vara: Hurdan verksamhet är du intresserad av? Vad behöver du och vad vill du ha för din kyrkoskatt? Vad längtar du efter?

– Mycket nytt och spännande kan också öppna sig ifall vi som jobbar i kyrkan lyckas hitta fram till medlemmarna på ett nytt sätt, säger kyrkoherde Johan Westerlund som tillsammans med delar av personalen och församlingsrådet också kommer närvara vid kvällarna.

Vem är medlemshörandet riktat till?

– Kvällarna ordnas med väldigt låg tröskel, så det ska vara lätt för vem som helst att delta. Det är inget konstigt alls. Det underliga skulle vara ifall vi inte ordnade sådana här kvällar för medlemmarna, säger Henrik Stenbäck, medlem i församlingsrådet.

Upplägget på kvällarna är en form av faciliterad diskussion med alla möjligheter att både ta ställning till den nuvarande verksamhet och komma med nya idéer.


Johan Westerlund, Martina Harms-Aalto och Henrik Stenbäck.
Kyrkoherde Johan Westerlund och Martina Harms-Aalto och Henrik Stenbäck från församlingsrådet ser fram emot att träffa och lyssna till medlemmarnas behov under fyra kvällar under våren.


Mer än väggar och tak

Medlemshörandet är en del av en större strategiprocess som församlingsrådet i Johannes församling påbörjat under våren.

– Det är ett stort ansvar att fatta beslut. Innan vi kan gå vidare så måste rådet veta vad församlingen vill, säger Harms-Aalto.

Strategiarbetet fortsätter i höst och ligger sedan till grund för de beslut som behöver fattas gällande bland annat församlingens ekonomi. Också tidigare undersökningar och enkäter, som bl.a. Var är du? som församlingen gjorde i samarbete med yrkeshögskolan Novia 2019, kommer att utnyttjas i strategiarbetet.

Harms-Aalto sticker inte under stol med att de chockhöjda fastighetshyrorna är en av orsakerna till att församlingen nu befinner sig i ett pressat läge.

– Men vi vill inte bara tala om väggar och tak i den här processen utan föra en öppen diskussion om en hurdan församling medlemmarna verkligen behöver och vill ha. Om kyrkan och församlingen är viktig för dig så är det här kvällarna rätta platsen att visa det, säger Martina Harms-Aalto.

Vad önskar du av Johannes församling?

Öppna medlemskvällar med faciliterad diskussion och servering:

24.4 kl. 18 Högbergssalen, Högbergsgatan 10, 2 vån.

26.4 kl. 18 Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan, Topeliusgatan 20

2.5 kl. 18 S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1

10.5 kl. 18 Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5

Besvara enkät och vinn biobiljetter

En webbenkät på samma tema hittas här

Du kan svara anonymt.