30.11. Grattis: Anders, Andreas, André, Andrea | Respons
Hela Helsingfors

Brev från omtänksamma föräldrar delas ut under Prideveckan

28.08.2020, 13:04 /  päivitetty 09.09.2020, 16:23
Ifjol deltog flera föräldrar i Prideprogrammet genom att erbjuda omtänksamma kramar. I år vill vi erbjuda möjligheten att skriva omtänksamma och kärleksfulla brev. Breven skickas till HBTIQ+ personer som uttryckt en önskan att ta emot ett brev från en omtänksam förälder.
Kuvassa kirjekuori, jossa lähettäjä kohdassa teksti sydämellä Välittävä vanhempi ja osoiterivin kohdalla Kirje sinulle sateenkaari-ihminen, postimerkki on sateenkaaren värinen

Initiativet är en del av den lutherska kyrkans program under Helsingfors Pride 7–13.9.2020.

Breven samlas in per e-post fram till den 8.9 kl. 23.59.

De som vill ta emot ett brev kommer att kunna meddela sina kontaktuppgifter (e-postadress) genom ett formulär som är öppet 9–10.9.2020. Breven skickas per e-post lördagen 12.9.2020. Ifall vi får massor med brev kan vi bli tvungna att skicka en del först 13 eller 14.9.

Ifall vi får in fler önskemål att motta brev än vi får skrivna brev kommer vi att skicka samma brev åt flera mottagare, för att säkerställa att alla som önskat ett brev kommer att få ett. Vi läser igenom alla brev före vi skickar dem och ser till att de är trygga för mottagaren.

Vi vill varmt välkomna alla som på ett eller annat sätt upplever sig vara förälder, att skriva. Tilläggsinfo ger Mio Kivelä och Milla Seire (se kontaktuppgifter nedan).

Instruktioner till brevskrivaren

  • Skriv för hand eller på dator. Om du skriver för hand kan brevet antingen skannas eller du kan ta en bild av brevet.
  • Breven skrivs och mottages anonymt. Underteckna brevet med ”En omtänksam förälder” eller ”En förälder som bryr sig om dig” (t.ex. så här: kärleksfullt, en omtänksam förälder).
  • Skriv mellan en halv till en hel sida.
  • Märk att brevet kan mottagas av någon som tillhör en könsminoritet (t.ex. transpersoner eller ickebinära personer) eller en sexuell minoritet (någon som är t.ex. homosexuell, lesbisk, bisexuell osv.) eller både och. Skriv därför så, att ditt meddelande omfattar alla sorters regnbågsmänniskor. (Lyckligtvis är de värdefullaste meddelanden, som ”jag är stolt över dig”, ”du är fin som du är”, ”du är värdefull”, ”jag ser dig och vill lyssna på vad du har att säga”, ”jag vill att du vet att du inte behöver vara något annat än den du är”, ”jag glädjer mig över dig och glädjas med dig” osv. allmänna och träffande för alla.)
  • Fastän initiativet möjliggörs av ev.luth. kyrkan i huvudstadsregionen behöver brevet inte skrivas ur ett kristet perspektiv. Vi vill att det här ska vara möjligt för alla. Du kan därför lugnt skriva utan något religiöst innehåll eller utan någon religiös övertygelse. Om det känns rätt för dig, kan du även skriva ur ett kristet perspektiv. Breven sorteras på förhand, så att brev med kristet innehåll enbart skickas till sådana som bett om det.
  • Initiativet är tvåspråkigt. Du kan alltså skriva på finska eller svenska.
  • Det är värdefullt om du skriver ett brev, men du får gärna även skriva flera! Med små justeringar kan du ändra ett brev så att det blir ett brev till!

Skicka brevet som bilaga per epost.

Kom ihåg att meddela skilt (i meddelandefältet) följande information:

”Hej! Brevet innehåller kristet material / Brevet innehåller inte kristet material.

Brevet får även publiceras / Brevet får inte publiceras.”

Skicka brevet till pride.helsinki@evl.fi

Tack för ditt intresse! Det betyder mycket att du som en omtänksam förälder vill skriva ett brev till en HBTIQ+ person!

Förklaringar till instruktionerna

Vi konstaterade att breven bör vara anonyma av följande skäl:

1) Integritet och säkerhet. En del föräldrar skulle säkert vara beredda att underteckna med namn. Fint så! Vi kan ändå tyvärr inte vara fullständigt säkra på vem som ber om att få mottaga brev och vad deras motiv för det är. Vi vill därför minimera risken för att någon på grund av initiativet kunde bemötas osakligt.

2) Då vi diskuterade saken med några som gärna skulle ta emot brev, förstod vi att åtminstone en del egentligen hellre önskar sig ett anonymt brev. Vi kan inte veta utifrån hurdan föräldraroll (pappa, mamma, båda eller något annat) någon önskar sig få ett omtänksamt brev. Eftersom vi vill skydda den personens integritet som bett om ett brev, kan vi inte vidarebefordra sådana uppgifter till dem som skriver.

Eftersom sexuella och könsminoriteter innehåller människor som sinsemellan har ganska annorlunda livssituation, kunde mera detaljspecifika brev lätt missa målet. Det skulle vara för tidskrävande och kräva resurser att fråga efter specifika identifieringar eller livssituationer för att sedan koppla ihop dessa med lämpliga brev. Därför ber vi dig att skriva på ett sätt där det inte spelar någon roll vilken minoritet mottagaren tillhör eller vilken livssituation de är i. För liknande orsaker beslöt vi även att begränsa initiativet till föräldrar och inte t.ex. mor- eller farföräldrar. Varje detalj som skiljer sig åt i breven eller i mottagarens önskemål ökar på behovet att noggrant gå igenom breven och fundera på lämpliga mottagare och vice versa. Därmed ökar även riskerna för misstag. Det vill vi undvika, speciellt då vi inte helt kan förutse hur många brev och mottagare vi kommer att få.

Vi bestämde oss att begränsa hur långa (eller korta) breven bör vara, för att se till att mottagarna skulle vara så likvärdiga som möjligt. Alltså, så att en får ett kort meddelande och en annan ett som är flera sidor långt. Om du upplever det svårt att få allt sagt på bara en sida, vill vi uppmuntra dig att skriva alla dina vackra tankar, men dela upp dem bland flera brev. På så sätt får flera människor tillgång till den värme och det bryende du vill dela med dig av.

Vi förutsätter absolut inte ett kristet perspektiv av deltagare eller någon som helst anknytning till kyrkan eller religion. Som kyrkans anställda vill vi enbart möjliggöra detta initiativ. I centrum står mottagarna av breven samt ni som skriver och den värme och kärlek som ni genom breven vill förmedla. Men vi har även fått önskemål om brev som uttrycker kristna perspektiv och omtanke (tyvärr är det alltför ofta så, att upplevelser av att bli övergiven eller kränkt kan komma just från ett kristet perspektiv), så vi vill ge utrymme för det. Som sagt så kommer vi att sortera breven så att brev med kristet perspektiv enbart går till sådana som uttryckligen önskat sig detta.

Denna gång erbjuder vi möjligheten att delta i initiativet enbart på svenska och finska. Det skulle ha varit underbart att kunna möjliggöra flera andra språk - allt från engelska till arabiska till samiska. Men på grund av resursbrist är vi tvungna att hålla oss till de officiella språken. Får se, kanske nästa gång?!

Tilläggsinformation ger Mio Kivelä, specialungdomsledare, förtroendevald i Kallio församling, mio.kivela@evl.fi, tfn 050 376 1480

Milla Seire, barnledare, milla.seire@evl.fi, tfn 040 841 0340