24.09. Grattis: Alvar | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Är du vår nya controller?

Johannes församling

11.06.2019, 11:55 /  uppdaterad 09.08.2019, 11:52
Johannes församling är en av tre svenskspråkiga församlingar inom Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vi söker nu till vårt arbetslag en controller för att stärka vår förvaltning och ekonomi samt handha förvaltningen av församlingen närstående stiftelser.

Vi är en cityförsamling med ca 12 000 medlemmar bosatta i centrala Helsingfors. Församlingen har ett trettiotal anställda och goda resurser som ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet och förverkliga vårt uppdrag som församling.

Controllern är medlem i församlingens ledningsgrupp och ansvarar helhetsmässigt för hur ekonomin, persoalförvaltningen och den övriga förvaltningen löper.

Till uppgifterna hör bl.a. att leda processen kring budgetering och uppföljning av ekonomin, att sköta kontakterna till kapitalförvaltningen och närstående sammanslutningar. Också den avtalsmässiga och ekonomiska delen av Johanneskyrkans uthyrningsverksamhet ingår.

Controllern, som är förman för kanslipersonalen, jobbar i nära samarbete med samfällighetens ekonomikontor och församlingens ekonomiutskott. Kyrkoherden är förman.

Vi förutsätter att du har en för uppgiften lämplig utbildning, gedigen ekonomisk branscherfarenhet och att du är konfirmerad och hör till kyrkan. Grundlönen är 3047,09 €/månad på vilken kan betalas upp till 15 % årstillägg beroende på arbetserfarenhet. Till det tillkommer skild ersättning för stiftelseförvaltningen.

Arbetet inleds enligt överenskommelse under höstterminen.