18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Hela Helsingfors

Allt ljus på vaktmästarna

Johannes församling

13.11.2023, 09:30
Vilka är de som huvudsakligen verkar i det fördolda, men vars insats vi inte skulle klara oss utan?
Paul-Henrik Roschier släcker ljus, text

Vi har tre ordinarie vaktmästare i församlingen: Suve (Paul-Henrik) Roschier, Marianne Snäll och Henrik Poppius, och för närvarande sju timvaktmästare, som turar Suve och hjälper till vid behov.

Suve är övervaktmästare och den som huvudsakligen sköter Johanneskyrkan, medan Henrik och Marianne har hand om S:t Jacobs kyrka och Högbergsgården.

-Största delen av förrättningarna sker i Johanneskyrkan. Henrik och Marianne har därför ett större ansvar för serveringarna och inköp, eftersom sådana föregår i församlingssalarna och klubbutrymmena.

Mariannes bakverk är omtyckta och hon gör ofta vackra arrangemang av material från naturen, bland annat från hennes egen sommarstugas trädgård.

En ovanlig arbetsplats

Suve har jobbat i församlingen sedan december 2017 och tycker det är ett privilegium att få jobba i Johanneskyrkan.

- Det bästa med jobbet är just att få vara här och öppna kyrkan varje dag, och att enligt bästa förmåga kunna hjälpa och tjäna på det viset.

Han är mycket intresserad av historia, och just 1800- och 1900-talet är favoritepokerna, vilket passar väl ihop med Johanneskyrkans existens. Dessutom gillar Suve katter och har en egen gråspräcklig. På fritiden läser han gärna, både historiska verk och annat, men hinner inte läsa så mycket som han skulle vilja.

Vilken är vaktmästarnas roll vid förrättningar?

- Vi förbereder innan med rätt altarfärger, blommor, ljus, och så med det som behövs för den specifika förrättningen: katafalk och sandlåda vid jordfästningar, dopfunt, vatten och torkduk för dop. Vi möter besökarna vid dörren och tar emot blompapper vid jordfästningar. Och så städar vi undan, rätt stor del av arbetstiden går nog åt till städning.

En stor kyrka som Johanneskyrkan är ingen vanlig arbetsplats att hålla i skick. En konst är att veta när det är bäst att kontakta någon sakkunnig, och vem man då ska kontakta.

- I det fallet har vi en jättestor nytta av att vara en del av samfälligheten, med en egen fastighetsavdelning.

Till Suves uppgifter hör även att planera arbetsturer och pusslet med allt som föregår i kyrkan. Vissa jordfästningar kan behöva extra lång tid om gästerna är många.

- När offentliga personer ska jordfästas är det poliser närvarande, och gäster kan ha med sig egna livvakter. I övrigt är det ingen skillnad på dem och andra jordfästningar.


”Här blev jag döpt”

Det är många som vill hålla konserter i Johanneskyrkan, så tiden före jul kan bli bråd för vaktmästarna. Johanneskyrkan är också en populär turistkyrka, speciellt på sommaren. Ändå får Suve rätt få frågor av besökarna.

- En vanlig fråga är ändå vad det är för kyrka, om den kanske är katolsk.

Desto mer vill besökarna själva berätta.

- Många berättar gärna till exempel att de blivit döpta, konfirmerade och vigda här, och att deras son eller dotter nu ska vigas här. Ofta får jag också höra hur fin kyrkan är.