17.06. Grattis: Birger, Börje | Respons
Tölö kyrka

Tölö kyrka

Johannes församling

04.04.2017, 14:26
I södra delen av Topeliusparken reser sig den ljusröda Tölö kyrka,som representerar 1920-talets klassicism. Byggnaden, som färdigställdes 1930, har influenser från italienska landsbygdskyrkor och renässansarkitektur. På kyrkans altarvägg finns en delskiss av väggmålningen Iankaikkinen elämä (Det eviga livet), som blev på hälft på grund av konstnärens död. På altaret finns ett träkrucifix som tillverkats specifikt för Tölö kyrka i Oberammergau som är känd för sina påskskådespel.

‍Tölö kyrka ritades av arkitekten Hilding Ekelund. Ursprungligen byggdes byggnaden som församlingshem och invigdes till kyrka först då Tölö med sina norra utmarker år 1941 avskiljdes till en egen församling.

Ekelunds intresse för tidig italiensk arkitektur syns i kombinationen mellan den hallartade rymdkänslan och okonstlade, genomtänkta detaljer. Den rappade tegelkyrkans stomme har en rektangulär form. Från den åtskiljs en halvrund ytterdel. Kyrksalen är täckt med ett platt tak. Helheten är strikt symmetrisk. Det under byggskedet uppmärksammade beslutet att förena köket med kyrkobyggnaden berättar om förändringarna i det kyrkliga livet.

Ovanför ytterdörren finns betongreliefen Taivaalliset pidot (Det himmelska gästabudet) av bildkonstnären Gunnar Finne. Vestibulen pryds av bildkonstnären Gunnar Forsströms glasmålningar och konstnären Paavo Leinonens väggmålning. I kyrksalen finns skulptören Carl Wilhelms apostelreliefer Petrus, Paulus, Andreas och Tomas. I ett senare skede har herdeuppställningen av bildkonstnären Nina Terno samt den förgyllda träskulpturen Ylösnoussut Kristus (Den uppståndna Kristus) av Gunnar Finne placerats i dopkapellet.

Altarväggen skulle prydas av konstnären Henry Ericssons väggmålning, men verket blev på hälft då konstnären dog i en bilolycka. På platsen finns endast en delskiss av den ursprungliga planen. Som altarverk anskaffades en stor bild av den korsfäste från Oberammergau i Bajern. Nattvardskärlen är designade av Henry Ericsson (1928–1932) och altartextilerna av textilkonstnären Dora Jung.

I Tölö kyrka finns två kyrkklockor. Den ursprungliga orgeln tillverkades 1930 av Kangasala orgelfabrik. Den nuvarande orgeln är från 1981. Den är tillverkad av orgelbyggeriet Veikko Virtanen. Den har 26 register.

Utöver kyrksalen innehåller byggnaden dop- och vigselkapell, en stor och en liten församlingssal samt mötes- och klubbutrymmen. I kyrkans stenfot finns den legendariska mötesplatsen Pärinäpirtti, som många helsingforsare förknippar med sina ungdomsår. Kyrkan används av Töölön seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I Tölö kyrka finns utöver kyrksalen dop- och vigselkapell, en stor och en liten församlingssal, mötesrum och klubbutrymmen. Kyrksalen rymmer cirka 500 personer. I den stora församlingssalen finns cirka 70 sittplatser, i den lilla salen finns 20 sittplatser.