26.04. Grattis: Teresia, Teresa, Terese | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Mässan i centrum

Johannes församling

13.02.2019 klo 18:00 - 19:00 Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6, 00120 Helsingfors

Mässan i centrum – kan tolkas åtminstone på två sätt. Mässan är viktig för oss och därför i centrum för vad vi väljer att delta i, vi blir styrkta av mässans centrum – nattvarden - och får nya krafter för vår vardag, och mässan hålls mitt i centrum av Helsingfors .

En stund av stillhet och lugn, ro att lyssna till bibeltexter, böner och fira nattvard – en gång i veckan, mitt i centrum. Och dessutom få ta del av en enkel gemenskapsmåltid efteråt med dem som firar mässan tillsammans. Det ger styrka åt själen.

Kom med du också och fira mässan i centrum eller veckomässan.

ONSDAG KL. 18 I GAMLA KYRKAN

Arrangör: Johannes församling
Kontakt: Mikael Busck-Nielsen
Telefonnummer: 040 7733 155
E-post: mikael.busck-nielsen@evl.fi