25.03. Grattis: Gunvor, Gunnevi | Respons
Hela Helsingfors

Högmässa i S:t Jacobs kyrka

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli12.02.2023 klo 10:00 - 11:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliS:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1, 00200 Helsingfors

Mässan är öppen för alla. Den firar vi i S:t Jacobs kyrka kl. 10 på söndagen. Välkommen!

Mässan är en gudstjänst i vilken vi firar nattvard.

Efter gudstjänsten bjuder vi på kyrkkaffe.

Ibland firar hela församlingen mässa tillsammans på söndag. Då är mässan "sammanlyst" och firas vanligen i Johanneskyrkan på Högbergsgatan 12. Söndag 5.2.2023 firar vi enbart mässa i Johanneskyrkan.

Mera info om gudstjänstlivet i Johannes församling hittar du i månadsprogrammet på framsidan eller i Kyrkpressens församlingsannonsering.

Välkommen till kyrkan precis sådan som du är!

Arrangör: Johannes församling
Kontakt: Församlingens kansli
Telefonnummer: (09) 2340 7700
E-post: johannes.fors@evl.fi