08.12. Grattis: Magnhild, Magna | Respons
Hela Helsingfors

Första advent: Högmässa med Hosiannasång

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli28.11.2021 klo 12:00 - 13:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliJohanneskyrkan, Högbergsgatan 12, 00120 Helsingfors

På första advent firar vi sammanlyst högmässa i Johanneskyrkan. Ingen mässa på Drumsö.

Medverkande: Johan Westerlund, Johan Terho. Johannes kantori. Alla församlingens körer.

På grund av det försämrade coronaläget kommer vi inte att fira nattvard. Vi rekommenderar också att alla använder munskydd i kyrkan, så skyddar vi varandra effektivt. Varmt välkommen!


Första söndagen i advent är en av de helger som samlar allra mest människor till kyrkorna.

Utropet ”hosianna!” är ursprungligen en bön: ”Herre, hjälp, fräls!” Redan i den judiska traditionen, före Jesu tid, började människorna använda utropet som ett allmänt jubelrop.

Adventstiden inleder ett nytt år i kyrkan. Det var mot slutet av medeltiden som man inom den västerländska kristenheten började räkna det som att kyrkoåret inleds med första söndagen i advent. Ordet advent kommer från det latinska uttrycket adventus Domini och betyder "Herrens ankomst".

Arrangör: Johannes församling