01.12. Grattis: Oskar | Respons
Hela Helsingfors

De Vackraste Julsångerna i Matteus församling

Matteus församling

Kalenteri ja kellosymboli27.11.2021 klo 12:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Kom och sjung De Vackraste Julsångerna med Matteus församling i Adventstid!

27.11 kl. 12 De Vackraste Julsångerna i samband med församlingens lillajulsfest

10.12 kl. 19 De Vackraste Julsångerna med Nordsjö Sångkör i Nordsjö kyrka

16.12 kl. 19 De Vackraste Julsångerna med Lucia i Degerö kyrka

19.12 kl. 18 De Vackraste Julsångerna i Matteuskyrkan