09.08. Grattis: Eira, Natalie | Respons
Sockenbacka kyrka

Sockenbacka kyrka

Petrus församling

04.04.2017, 13:57
Sockenbacka kyrka blev färdig 1959 och står på höghusens bakgård, mitt i vardagslivet. I byggnadskomplexet av rödtegel finns förutom kyrksalen församlingens lokaler.

‍År 1936 anslöts Sockenbacka från Helsinge socken till Hoplax församling, som i sin tur anslöts till Helsingfors i början av 1946. Sockenbacka samfund blev en stadsdel i Helsingfors. Sockenbacka kyrka blev färdig våren 1959 enligt ritningar av arkitekterna Olli och Eija Saijonmaa. Den fungerade som Hoplax kyrkas sidokyrka tills Sockenbacka blev en egen församling i början av 1966.

Hjälputrymmena som byggdes i anslutning till kyrkan, bland annat gymnastiksalen i två våningar, berättar om församlingsverksamhetens ideal vid den tid då kyrkan byggdes. Vida fönsterytor som pryds av kopparlister avskiljer kyrksalen från församlingscentret. Ingångens övre del tornar upp sig som en påminnelse av den traditionella långhuskyrkans västra torn. Klockstapeln är av betong, de övriga fasaderna utgörs av renmurat tegel.

Klocksalens träkors byttes ut 1966 till konstnären och grafikern Pär Erik Granfelts altartavla Taivasten valtakunnan kevät (Det himmelska rikets vår). Kyrkans gamla träkors ställdes tillbaka på sin plats 1989 och altartavlan förflyttades till församlingssalen.

Kyrkan grundrenoverades och utvidgades 2005–2006. Mitt emellan byggnadens kyrkodel och församlingscentret byggdes ett trapphus med hiss och gymnastiksalen delades upp i två våningar. I övre våningen byggdes kontorsutrymmen, i källarvåningen ungdomsutrymmen. I kyrkans andra våning finns två församlingssalar, brasrum och kök, i tredje våningen finns klubbutrymmen för barn i skolåldern. I samband med grundrenoveringen tog man även i bruk nya kyrkotextiler.

Kangasala orgelfabrik tillverkade kyrkans orgel 1976. Den mekaniska orgeln har sjutton register och två manualer.

Gipsreliefen, en modell av minnesmärket för Sockenbacka hjältegrav, som fanns i kyrkans nedre aula och som donerades till kyrkan på självständighetsdagen 1968, flyttades efter grundrenoveringen till kyrkans andra våning. Själva minnesmärket finns vid Sockenbacka hjältegravar i närheten av Henriksvägen och Bykyrkovägen, vid gränsen mellan Helsingfors och Esbo. Minnesmärket av slipad röd granit från Vehmas är utformat av skulptören Viljo Savikurki. På minnesmärket finns texten Pro Patria 1939–1945. Tjugo soldater, som stupat i våra krig, är begravna på hjältegravsområdet.

Sockenbacka kyrka används av Pitäjänmäen seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrkan finns 210 och i på orgelläktaren 80 sittplatser.

Det finns två församlingssalar. I den större salen finns 80 och i den mindre salen 40 bordsplatser. Salarna kan anslutas till varandra. I köket finns en mat- och kaffeservis för hundra personer.