20.04. Grattis: Tindra, Arla | Respons
Petrus församling

Valresultat för Petrus församling

20.11.2022, 22:18 /  päivitetty 22.12.2022, 13:23
Vaalitulokset 2022

Grattis till alla invalda! Tack till alla som röstat och till alla som kandiderat i församlingsvalet 2022!

Församlingsrådet

Valdeltagande: 8,6%

Röstberättigade 4971

Röstade 426

Förhandsröstnings­procenten: 61,5% (Förhandsröstningsprocenten räknas som andelen av alla röstande)

Valdeltagandet bland 16-17-åringar: 11,2%

Röstberättigade 152

Röstade 17

Nr 11 Invald: Sonja Djupsjöbacka, klasslärare. Kandidatlistan Petrus för alla. Röster: 104 (Jämförelsetal: 260.0)

Nr 9 Invald: Caroline Sandström, fil. dr, huvudredaktör. Kandidatlistan Petrus för alla. Röster: 40 (Jämförelsetal: 130.0)

Nr 22 Invald: Britta Lassus, speciallärare. Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 26 (Jämförelsetal: 87.0)

Nr 12 Invald: Pamela Granskog, undervisningsråd. Kandidatlistan Petrus för alla. Röster: 35 (Jämförelsetal: 86.7)

Nr 17 Invald: Christoffer Perret, VD. Kandidatlistan Petrus Framtid. Röster: 37 (Jämförelsetal: 71.0)

Nr 10 Invald: Kajsa Sjöberg, socialarbetare. Kandidatlistan Petrus för alla. Röster: 32 (Jämförelsetal: 65.0)

Nr 13 Invald: Maria Sten, präst, sakkunnig. Kandidatlistan Petrus för alla. Röster: 19 (Jämförelsetal: 52.0)

Nr 19 Invald: Tuomas Anttila, TM, lektor i religion. Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 24 (Jämförelsetal: 43.5)

Nr 8 Invald: Sabina Lumivirta, TM, pedagogisk sakkunnig. Kandidatlistan Petrus för alla Röster: 19 (Jämförelsetal: 43.3)

Nr 14 Invald: Jona Granlund, präst, Kandidatlistan Petrus för alla, Röster: 11 (Jämförelsetal: 37.1)

Nr 18 Invald: Susanna Pimenoff, FM, företagare. Kandidatlistan Petrus Framtid, Röster: 14 (Jämförelsetal: 35.5)

Nr 21 Invald: Holger Thors, språklärare, guide. Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 13 (Jämförelsetal: 29.0)

Nr 16 Suppleant: Niklas Pajunen, företagare, tekn. stud. Kandidatlistan Petrus Framtid. Röster: 11Jämförelsetal: 23.7

Nr 25 Suppleant: Johannes Perret, Solution architect/konsult. Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 12 (Jämförelsetal: 21.8)

Nr 15 Suppleant: Amos Airola, ekon. kand., teol. stud. Kandidatlistan Petrus Framtid Röster: 9 (Jämförelsetal: 17.8)

Nr 24 Suppleant: Ann-Charlotte Wollsten (Lotta) lärare inom småbarnspedagogik, Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 4 (Jämförelsetal: 17.4)

Nr 20 Suppleant: Päivi Kajander-Pitkänen, hum. kand., tolk. Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 4 (Jämförelsetal: 14.5)

Nr 23 Suppleant: Michael Mattlin, trädgårdsmästare. Kandidatlistan Tro och gemenskap. Röster: 4 (Jämförelsetal: 12.4)

Församlingsvalet 2022

Kyrkofullmäktige (Sämjoval)

Invald: Christoffer Perret, VD, Kandidatlistan Petruslistan

Invald: Torsten Sandell, pol. mag., TM, Kandidatlistan Petruslistan

Invald: Niklas Pajunen, företagare, tekn. stud. Kandidatlistan Petruslistan

Suppleant: Caroline Sandström, fil. dr, huvudredaktör, Kandidatlistan Petruslistan

Suppleant: Bengt Lassus, pensionerad kyrkoherde, Kandidatlistan Petruslistan

Suppleant: Tuomas Anttila, TM, lektor i religion, Kandidatlistan Petruslistan

De nya förtroendevalda tillträder vid årsskiftet 2022-2023.