28.05. Grattis: Alma | Respons
Petrus församling

Valdeltagandet stannade på 10,03 procent i Helsingfors

20.11.2022, 20:42 /  päivitetty 21.11.2022, 02:13
Snöfallet satte sin prägel på valdagen i Helsingfors – valdeltagandet sjönk jämfört med föregående val.
Seurakuntavaalien vaaliuurna avataan Kallion seurakunnassa

10,03 procent av medlemmarna i Helsingfors församlingar röstade i församlingsvalet.

Enligt preliminära uppgifter röstade sammanlagt 27 330 röstberättigade medlemmar i Helsingfors finska och svenska församlingar i församlingsvalet. Valdeltagandet landade på 10,03 procent. I föregående val år 2018 röstade sammanlagt 32 800 personer vilket gav ett valdeltagande på 11,3 procent. I år förhandsröstade 15 590 röstberättigade församlingsmedlemmar i Helsingfors. Det var 1824 färre jämfört med föregående val, där 17 414 medlemmar valde att förhandsrösta.

Alla kyrkans medlemmar som fyllt 16 år har rösträtt i församlingsvalet. I år har Helsingfors församlingar 272 600 röstberättigade medlemmar.

Bland Helsingfors församlingar var valdeltagande livligast i Drumsö, Haga och Munksnäs församlingar. Enligt preliminära uppgifter använde 14 procent medlemmarna i Drumsö finska församling sin rösträtt och av 13 procent av medlemmarna i både Haga och Munksnäs finska församlingar.

I de svenska församlingarna stannade valdeltagandet, enligt preliminära uppgifter, på 11 procent i Matteus församling (jämfört med 12,5% år 2018), 9 procent i Johannes församling (2018: 10,5 %) och 8 procent i Petrus församling (2018: 11,8%).

Till gemensamma kyrkofullmäktige väljs sammanlagt 91 medlemmar, varav 81 ur de finska församlingarna och 10 ur de svenska. Utöver det väljer varje församling sitt eget församlingsråd. Sammanlagt 268 medlemmar får en plats i något av Helsingfors församlingsråd, varav 230 är finskspråkiga och 38 svenskspråkiga platser.

Församlingarna fastställer valresultatet senast den 23.11. Följ med resultaten på nätet: forsamlingsvalet.fi samt på församlingarnas hemsidor och helsingforsforsamlingar.fi/val, samt via sociala medier @kyrkanihelsingfors.

Valdeltagandet i församlingsvalet i Helsingfors församlingar: 2018: 11,3%, 2014: 11,3 %, 2010: 13,9 %, 2006: 8,2 % ja 2002: 6,2 %.