08.12. Grattis: Magnhild, Magna | Respons
Petrus församling

Aktuella coronarestriktioner i Helsingfors församlingar

04.03.2021, 11:39 /  uppdaterad 09.08.2021, 10:20
Domkapitlet i Borgå stift instruerar de svenska församlingarna på basen av regionförvaltningsverkets restriktioner från den 14.6.2021.
Piirretyssä sinisessä kuvassa keskellä kaksi hengityssuojainta ristin muodossa ympärillä suojaavat kaaret.

Gudstjänster och förrättningar samt övriga sammankomster kan ordnas utan begränsning i huvudstadsregionens församlingar.

Sammankomster och samlingar inomhus överstigande 10 personer och utomhus överstigande 50 personer ordnas med beaktande av att fysisk kontakt kan undvikas och att ett tillräckligt säkerhetsavstånd upprätthålls, samt att Lagen om smittosamma sjukdomar 58 c § tillämpas. Andningsskydd skall användas.

Du kan fortsättningsvis delta i gudstjänsterna genom att följa med strömmade gudstjänster via församlingarnas hemsidor och sociala medier, se mera information här

Dop, vigsel och begravning

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar ska primärt ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus.

Delta endast om du är helt frisk. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande.

Verksamhet för barn och unga

Gruppverksamhet kan återupptas i enlighet med kommunala beslut på orten.

Skriftskolorna genomförs normalt.

Dagklubbar för barn kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med de kommunala myndigheternas beslut gällande småbarnspedagogik.

Samtalsstöd och mathjälp tillgänglig

Församlingarna håller i mån av möjlighet kyrkorna öppna för stillhet, bön och samtalsstöd.

Det är möjligt att få samtalsstöd i församlingen också per telefon. Läs mera

Matutdelning i form av färdiga kassar eller som takeaway-portioner delas fortsättningsvis ut. Uppdaterade uppgifter om utdelningsställena finns på sidan ruoka-apu.fi. För tillfället delar åtminstone Kvarnbäckens matutdelning ut matkassar.

Förtroendevalda kan mötas igen

Beslutsfattandet i församlingarna och samfälligheterna kan återgå till fysiska sammanträden.

Fortfarande påminner vi också om Institutet för hälsa och välfärd THL:s fem basregler för hur du skyddar dig själv och andra från coronasmitta:

1. Ifall du uppvisar symptom, låt testa dig och stanna hemma.

2. Håll åtminstone 1–2 meters avstånd till andra.

3. Iaktta hand- och hosthygien.

4. Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd.

5. Ladda Coronablinkern på din telefon.

För enskilda, situationsbundna beslut svarar kyrkoherden i respektive församling och samfällighetens direktör gällande de gemensamma tjänsterna.

Följ med informationen på församlingens hemsidor (se meny över alla församlingar uppe i högra hörnet). Tack för din förståelse och ditt tålamod!