07.08. Grattis: Yrsa | Respons
Östersundom kyrka

Stora renoveringar på kommande i Östersundom kyrka – kyrkan är ur bruk på hösten

21.03.2022, 09:38 /  uppdaterad 21.03.2022, 09:46
Det kommande året renoveras Östersundom kyrka två gånger. Kyrkofullmäktige beslöt den 17.3.2022 att jordvärme- och värmefördelningsarbetet ska genomföras.
Östersundomin kirkko talvella lumen keskellä aurinkoisena päivänä

I april ska vindstakets isolering, som innehåller skadliga ämnen, demonteras och ersättas med ny, miljövänligare värmeisolering. Tack vare renoveringen förbättras också byggnadens energieffektivitet.

En container för renoveringsavfall placeras på gården och i förmaket installeras en lågtryckskammare.

-Vindsrenoveringen beslöts att göra på våren, eftersom vinden är alldeles för obehaglig att jobba i på sommaren. Byggarbetarna skulle ha haft för svårt att renovera samtidigt. Vi ville också undvika sommarmånaderna, då kyrkans verksamhet är aktivast, berättar kyrkoherde Martti Häkkänen från Mikaelin seurakunta i Helsingfors.

I maj-augusti renoveras kyrkan inte.

Från början av september till slutet av november är kyrkan ur bruk, då värmesystemet byts från oljevärme till jordvärme. På grund av renoveringen flyttas de värdefulla kyrkmålningarna och andra föremål från kyrkan. Under de nuvarande bänkarna i kyrksalen installeras värmeelement.

Borrandet av brunnarna som behövs för jordvärme orsakar buller och oväsen under vardagarna i en vecka i september. Arbetet orsakar buller mellan kl. 7-22. En del av parkeringsplatserna måste tas ur bruk. En gångväg arrangeras till gravgården och begravningar kan ordnas liksom förr. Alla förrättningar meddelas till byggarbetarna, som avbryter arbetet under tiden.

Jordvärmerenoveringen är en miljövänligare och hållbarare lösning än tidigare. Helsingfors kyrkliga samfällighet har förbundit sig till ett koldioxidneutralt program. Östersundom kyrkas oljevärmesystem har oberoende kommit till slutet av sin livstid.

Också grundrenovering planeras

Också en grundrenovering planeras i Helsingfors äldsta kyrka. Den renoveringen kan tyvärr inte utföras samtidigt som jordvärmeförnyelsen. Den gamla kyrkan behöver åtminstone ett nytt yttertak och därtill behöver ytterväggarna, golven och socklarna repareras. Också orgeln önskas förnya.

-Först måste vi konkurrensutsätta arkitektbyråerna inför grundrenoveringen. Sedan måste både museiverket och kyrkliga beslutande organ godkänna planerna. I princip har vi redan lagt undan en del av budgeten för renoveringarna, men inga beslut har gjorts., berättar Matti Priha från den kyrkliga samfällighetens fastighetskontor. Grundrenoveringen kan tidigast börja år 2023.

Mer information:

Projektledare Matti Priha, Helsingfors kyrkliga samfällighet, tel. 040 844 3920, matti.priha@evl.fi

Kyrkoherde Martti Häkkänen, Mikaelin seurakunta 050 597 0500

Kyrkoherde Helene Liljeström, Matteus församling, 050 472 4124