07.08. Grattis: Yrsa | Respons
Munksnäs kyrka

Gudstjänster på Alla helgons dag och söndagen 4.11

31.10.2018, 11:12
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors.

ALLA HELGONS DAG OCH SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Lö 10 högmässa. Joanna Hanhikoski, cello.

Sanudds Nya kapell Lö 16 parentationsgudstjänst. Johannes kantori.

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. S:t Jacobs eftis medverkar. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Lö 18 Allhelgonadagens gudstjänst, ljuständning och parentation till de avlidnas minne.

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 Konsert med Västnyländska kammarkören och Matteus kyrkokör. Dir. Niels Burgmann, piano Heidi Korhonen-Björkman.

PETRUS

Södra Haga kyrka Lö 14 parentation, vi tänder ljus för medlemmar som gått bort. Servering.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka och CoolKids.

DEUTSCHE GEMEINDE

Sa 3.11. um 15 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen.

So 4.11. um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl.

OLAUS PETRI

Lö 11 högmässa. OP-kören medv. Svenskt Requiem av Torsten Stenius.

Lö 18 Minnesgudstjänst. Requiem av Gabriel Fauré. OP-kören medv. dir George Parris.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa

Tomasmässa på svenska 6.11 i Johanneskyrkan kl.18. Liturg Maria Lindberg, predikant Ulf Skogström, musiker Ingmar Hokkanen och speaker Bo Ekman. Evangeliet läses av Nina Granvik. Efteråt téstund i kryptan. Före mässan kan du förhandsrösta i församlingsvalet på kansliet. Välkommen!

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den andra fredagen varje månad (9.11, 7.12) kl. 18.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.