28.09. Grattis: Leonard, Lennart | Respons
Munksnäs kyrka

Fastlagssöndagens gudstjänster 3.3.2019

26.02.2019, 13:19 /  uppdaterad 26.02.2019, 13:18
Gudstjänster på svenska i kyrkor i Helsingfors.

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. S:t Jacobskören. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka och Cool Kids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Rekreationsdagar för närståendevårdare

på hotell Kaisankoti i Esbo den 8-11.4.2019. Vi erbjuder samvaro och samtal med andra närståendevårdare, möjlighet att röra på sig i bassäng, gymnastiksal och utomhus. Deltagaravgiften är 95€ och i den ingår kost och logi i enkelrum. Sista anmälningsdag är 8.3 till Maria Hall-Pänttäjä 09 2340 2540 eller Jonna Skand 046-8105037, jonna.skand@folkhalsan.fi . Arr. Helsingfors kyrkliga samfällighet med stöd av STEA och Folkhälsans förbund.

Mässa i Taizéstil

8.3, 12.4 och 10.5 i Domkyrkans krypta, Kyrkogatan 18. Varmt välkommen med och fira en enkel mässa med Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan dricker vi kvällste tillsammans! Mässan är flerspråkig. OBS! Mässan i april firas i Domkyrkas kapell (östra paviljongen).

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.