12.08. Grattis: Klara | Respons
Munksnäs kyrka

Munksnäs kyrka

Petrus församling

04.04.2017, 13:24
Ingången till Munksnäs kyrka, som stod färdig 1954, sker under kyrkoskeppet. Den baltiska, senmedeltida kustseglaren påminner om de andliga männen, de estniska bernhardinermunkarna, som gett Munksnäs sitt namn.

‍Ritningarna till Munksnäs kyrka, som stod färdig 1954, gjordes av arkitekten Pauli Salomaa.

Kyrksalen är okonstlad. Golvet vetter neråt mot altaret och den korsfäste Kristus. Till skillnad från kyrkor i allmänhet har predikstolen och altaret placerats i salens lägsta punkt.

Ovanför altaret finns skulptören Johannes Haapasalos bronsskulptur Ristiinnaulittu (Den korsfäste), som finns på samma nivå som de flesta som sitter i kyrksalen. Ovanför ingången finns Olavi Peltonens tjärdoftande kyrkoskepp, en baltisk kustseglare från 1300–1500-talet.

Den skulpturala missionskandelabern Palava pensas (Den brinnande busken) är formgiven 1985 av skulptören Eija Hiltunen. Dopfunten i brons från 1954 är tillverkad av Johannes Haapasalo. Kormattan som tillverkats av textilkonstnären Kristiina Hänninen och kyrkotextilerna som designats av textilkonstnär Päikki Priha är från 1998.

Kyrkan fick sin nuvarande orgel 1978. Den tillverkades av orgelbyggeriet Veikko Virtanen och har 18 register. I kyrkans klocktorn finns två klockor.

Kyrkan som används av Munksnäs församling grundrenoverades 1998 enligt ritningar av arkitekt Kari Hyvärinen.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.