02.08. Grattis: Holger | Respons
Matteus församling

Dela sorgeåret med andra - svensk sorgegrupp startar i februari

31.12.2018, 11:13 /  uppdaterad 22.01.2019, 10:49
När sorgen drabbar reagerar vi alla olika. Att bearbeta sorg kan ta tid. Det hjälper att dela vandringen med andra. År 2019 ordnas det två sorgegrupper på svenska i Helsingfors. Grupperna är öppna för alla, oberoende av var du bor. Sista anmälningsdag: 1.2.2019 till vårens grupp.
Rivistö hautakynttilöitä

– Första julen, första födelsedagen, första semestern utan någon som stått en nära är svåra eftersom helger och högtider ofta förstärker sorgen. Man brukar ibland tala om ett “sorgeår”, att du inte sörjt färdigt innan du gått igenom hela året utan den du förlorat.

Så säger Cecilia Forsén som är stiftssekreterare för församlingsdiakoni. Hon tycker det är viktigt att ta sorgen på allvar när den drabbar, att våga möta och bearbeta när den är akut.

– Sorgen försvinner aldrig men med tiden övergår den i saknad och vi lär oss leva med den och värna våra goda minnen.

Bearbetar vi inte vår sorg finns det en risk att den kapslar in sig för en tid och blir en börda. Förr eller senare kommer den ändå ut i någon form.

– Men då kan den vara svår att känna igen, säger Forsén.

Hon är glad över att många församlingar i dag erbjuder särskilda sorgegrupper för den som mist någon nära vän eller anhörig. Gruppen träffas vanligen mellan fem och tio gånger för att diskutera och dela erfarenheter med varandra. Som ledare fungerar oftast en präst eller diakoniarbetare.

– Omständigheterna kan variera väldigt mycket. Någon kanske mist en anhörig i en olycka och sorgen är akut och väldigt jobbig. En annan kanske känner stor lättnad över någon som varit sjuk länge och nu inte längre behöver lida. Men sorg har vi alla ändå, oberoende omständigheterna.

I gruppen har den som vill möjlighet att tala och dela med sig av sin berättelse, men det finns inget tvång att berätta allt. Tanken är också att erbjuda en gemenskap, ingen ska behöva gå ensam med sin sorg.

– Kanske tänker vi att våra känslor är unika, att ingen kan sörja så här djupt som jag. I gruppen kan man i bästa fall få känna hur mycket gemensamt vi har med varandra, att någon annan förstår min sorg, säger Forsén.

Svensk grupp startar i februari

I Helsingfors ordnar kyrkan regelbundet sorgegrupper. Nästa svenska grupp startar i februari, sista anmälningsdagen är den 1 februari. Gruppen dras av församlingspastor Johan Terho och diakonissan Karin Salenius från Johannes församling. Gruppen är öppen för alla, oberoende av var du bor.

- Präster och diakoniarbetare i kyrkan har en väldigt bred erfarenhet av att möta människor i sorg. Prästerna träffar regelbundet sörjande människor vid förrättningssamtalen inför begravningar och diakoniarbetarna besöker väldigt mycket människor genom sitt arbete, säger Forsén.

Hon hoppas att vi skulle bli bättre på att tala om och dela med oss av sorg, exempelvis på arbetsplatsen. Vårt samhälle är i sig inte sorgebefrämjande. Efter begravningen räknar man med att folk ska jobba på och fungera som vanligt.

– Våga vara öppen med din sorg och jag tror att du kommer att få både igenkännande och förståelse från omvärlden, säger Forsén.

Sorgegrupp på svenska: 28.2, 14.3, 28.3, 11.4 och 6.6. kl 18-20

Sista anmälningsdag: 1.2.2019 till diakonissan Karin Salenius tfn: 050 3800867 eller karin.salenius@evl.fi

Plats: Folkhälsanhuset Brunakärr ”Minnenas rum”, Mannerheimvägen 97. Ledare: församlingspastor Johan Terho och diakonissan Karin Salenius.

Arrangör: Johannes församling

Sorgegrupp i Haga i mars

Sorgegruppen "Vägen vidare" börjar den 13.3.2019 kl.18 på Cafe Torpet, Köpingsvägen 48 i Södra Haga.

Gruppen träffas varannan vecka, sammanlagt sex kvällar.

Ledare Ronny Thylin, kaplan i Petrus församling

Anmälan till församlingens kansli, tel 09-2340 7100, petrus.fors@evl.fi.

Arrangör: Petrus församling