25.04. Grattis: Markus, Mark, Marco | Respons
Matteus församling

Se Via Crucis på Senatstorget på påskafton lördag 30.3.2024

06.03.2024, 11:19 /  uppdaterad 21.03.2024, 14:39
Via Crucis visas i år igen i centrum av Helsingfors. Regissör för den största teaterföreställningen i Finland är, precis som ifjol, Markku Arokanto. Dramat är skrivet av poeten och författaren Anna-Mari Kaskinen.
Via Crucis

Genom åren har Via Crucis fört tusentals människor till Helsingfors centrum för att följa med påsknattens händelser. Passionsspelet baserar sig på den medeltida europeiska traditionen med dramatisering av Jesu korsfästelse och uppståndelse under påsken.

Ett av de viktigaste värdena i hela produktionen har genom åren varit gemenskap, både i framförandet och bland de medverkande. Regissören Markku Arokanto tar upp den uråldriga frågan om människans ensamhet, utanförskap och marginalisering i dramat. Föreställningen behandlar också möten och gemenskap.

Föreställningen är gratis och riktar sig till alla stadens invånare och turister. I år äger föreställningen rum på påskafton den 30 mars kl. 21–22.30. Dramat kommer att framföras i sin helhet på Senatstorget på grund av renoveringen av Ständerhuset. Efter föreställningen kan man delta i påsknattens mässa i domkyrkan. Ingång är via kryptans dörrar från Kyrkogatan eller från Senatstorgets sida efter Via Crucis-föreställningen.

Syntolkning till svenska

Tillgänglighet är viktigt för produktionsgruppen. Via Crucis syntolkas på både finska och svenska för personer med synnedsättning.

– Det är väldigt annorlunda att syntolka en föreställning som den här jämfört med till exempel teater eller film. I vanliga fall sitter jag i lugn och ro någonstans bakom scenen, men här är det tusentals människor på plats och vad som helst kan hända, säger Pipsa Toikka som förberett syntolkningen av Via Crucis.

Att syntolka innebär att göra föreställnigen tillgänglig för personer med synnedsättning. Hon beskriver bland annat hur skådespelarna ser ut, deras miner och rörelser.

– Utmaningen som syntolkare är att hålla sig innanför verkets gränser och inte beskriva händelserna för mustigt. Upplevelsen och tolkningen av föreställningen ska fortfarande ligga hos mottagaren.

Den som vill ha syntolkning kan komma till domkyrkans krypta cirka 30 minuter innan föreställningen börjar. Ingång från Kyrkogatan.


Via Crucis Jeesus

Panu Haavisto spelar rollen som Jesus

Rollen som Jesus spelas av Panu Haavisto, som även han är bekant från förra året. Musiken till processioner och scener är komponerad av Pekka Simojoki.

Andra medverkande är bland annat Eeva-Maija Haukinen, Outi Haaranen-Halme, Esa Ruuttunen, Svante Korkiakoski och Marjaana Kuusniemi-Korhonen. Musikansvaret ligger hos Pekka Simojoki, sångtexterna är skrivna av Anna-Mari Kaskinen, för arrangemang och ljudproduktion står av Antti Vuori.

Ekumeniskt samarbete

Påskdramat arrangeras av den ekumeniska föreningen Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. tillsammans med Helsingfors domkyrkoförsamling. Arbetsgruppen består av professionella inom teatern och musiken, såväl som teaterentusiaster och församlingsmedlemmar.

Via Crucis - Ristin Tien Tuki ry. grundades av Helsingfors domkyrkoförsamling tillsammans med Helsingfors ortodoxa församling, den katolska Heliga Henriks församling och Fintuition ry. (Jouko H. Nissinen) samt Helsingfors ekumeniska råd.


Via Crucis på Senatstorget

– Lördag 30.3.2024 kl. 21–22.30

– Text: Anna-Mari Kaskinen, musik: Pekka Simojoki

– Föreställningen framförs på finska.

– Efter föreställningen kan man delta i påsknattens mässa i domkyrkan.

– Ingång är via kryptans dörrar från Kyrkogatan eller från Senatstorgets sida efter Via Crucis-föreställningen.


Foto: Jani Laukkanen