19.10. Grattis: Viking | Respons
Matteus församling

Valresultat i Matteus församling

Matteus församling

18.11.2018, 21:34 /  uppdaterad 18.11.2018, 21:33
Här är de invalda i Matteus församling:
Valresultat

Invalda till församlingsrådet:

Maria Westerling
Kai Ahola
Gun Erikson-Blomfelt
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Ann-Sofi Gull
Eva Bruun
Rolf Blauberg
Annica Söderström
Markus Lampenius
Ulf Vikström
Jenny-Maria Bergman

Suppleanter:

Matias Gädda
Anders Wikström
Siv Nordström
Axel Kaaro
Jouni Salokivi
Daniela Hildén
Marina Åkerlund
Anton Vikström

Invalda till gemensamma kyrkofullmäktige:

Kai Ahola, EM från Stensböle

Rolf Steffansson, TM, verksamhetsledare från Degerö

Anders Wikström, chef för medelanskaffning från Östersundom

Suppleant: Ingmar Tollander, DE från Jollas

Sämjoval: I Matteus församling förverkligades inget val av fullmäktigeledamöter eftersom kandidaterna motsvarade antalet platser.