20.02. Grattis: Ragnborg | Respons | Suomeksi | In English

Matteus församling

Program veckorna 7 & 8

Matteus församling

15.01.2020, 15:03 /  uppdaterad 11.02.2020, 16:46
Här är programmet i Matteus församling under veckorna 7 och 8.


Gudstjänster

Högmässa i Matteuskyrkan söndagen den 16.2 kl. 10. Mässan förrättas av Juho Kankare Högnabba och efteråt servaras kyrkkaffe i församlingssalen.

Högmässa söndagen den 23.2 kl. 10 i Matteuskyrkan. Mässan förrättas av Fred Wilén. Efteråt serveras kyrkkaffe i församlingssalen.

Ungdomsmässa i Matteuskyrkan onsdagen den 12.2 kl. 18. Ungdomsmässan är en halvtimmes mässa med bönevandring, nattvard, dialogpredikan och musik. Den genomförs med och av församlingens ungdomar. Välkommen oberoende av ålder!

Barn och familjer

Musikleken Klapp & Klang kl. 10 (för 1-4 -åringar) och Gung & Sjung kl. 11 (för 0-1 -åringar) varje tisdag i Matteuskyrkan. Där får man sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga. Vi sjunger en halv timme och efteråt finns det möjlighet att umgås över en kopp kaffe (eller köpa lunch i vår lunchrestaurang). Välkommen!

Kom med i Matteus popkör för årskurserna 4-7! I popkören sjunger vi de bästa poplåtarna tillsammans och uppträder på Matteus församlings konserter under våren. Kören övar varje onsdag kl. 15 i Matteuskyrkan. Ledare är Emma Gustafsson och du kan anmäla dig till emma.gustafsson@evl.fi.

Barnkören övar i skolorna på Matteus församlings område. För mera information kontakta Emma Gustafsson 050 4917360 / emma.gustafsson@evl.fi eller se Matteus hemsida.

Klubbar ordnas i skolorna på Matteus församlings område. Mera info om dem får du via Matteus hemsida.

Dagklubben samlas vecka 7 (3-6 år) måndag, tisdag, fredag kl. 9.30-12.30 i Nordsjö (Sjökortsgränden 6). Ingen klubb under sportlovsveckan 8. Ledare: Marianne Bergström, kontakt och anmälning 040-5949719.

Familjeklubben samlas vecka 7 torsdag kl. 9.30-12. Klubben samalas i Nordsjö (Sjökortsgränden 6). Ingen klubb under sportlovsveckan 8. Ingen anmälan krävs!

Vinterläger (7-14 år) den 6-8.3 på Korpirauha lägergård i Sjundeå. Kom med på en kul helg fylld av spännande program och lägerstämning! Läs mera på hemsidan och anmäl dig senast den 13.2 till Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi / 050-3803936.

Unga

Öppet hus onsdagen den 12.2 kl. 15 i Matteuskyrkan. Kom och prata, läsa läxor, chilla eller spela tillsammans med våra ungdomsledare!

Vuxna

Stickklubben samlas torsdagen den 13.2 kl. 11 och samlas udda veckor i Matteuskyrkans Olavussal. Välkommen med!

Folkhälsans sällskapsträffar samlas jämna veckor i Matteuskyrkans Olavussal. Nästa träff är 20.2 kl. 11-12.30. Varmt välkommen!

Samling för män fredagen den 14.2 kl. 18 i Matteuskyrkan Olavussal. Fredagens gäst är Henrik Rosqvist. Lite mat och dryck serveras. Välkommen!

Kaffe på plattan lördagen den 22.2 kl. 12.30-14 vid Matteuskyrkan. Vi bjuder på kaffe, te, saft och bulle. Vi erbjuder möjlighet till samtal och förbön. Kyrkan är öppen och du kan i stillhet sitta där en stund. Du är också välkommen med och hjälpa till. Mera information fås av Carita Riitakorpi, 050-3803 986 / carita.riitakorpi@evl.fi.

Musik

Kyrkokören övar på tisdagskvällar kl 18.30-21. Mera info hittar du på Matteus hemsidor.

Kören VårTon övar onsdagar kl. 15.45-16.30. Mera info hittar du på Matteus hemsidor.

Projektkören VOICE fokuserar på popmusik och kommer att öva varannan vecka fram till avslutningskonserterna med välgörenhetstema i slutet av april. Unga, unga vuxna och äldre med olika bakgrund inom musik är alla välkomna med!

Mera information om körerna får du av kantor Niels Burgmann via niels.burgmann@evl.fi eller 050-566 9418.