25.03. Grattis: Gunvor, Gunnevi | Respons
Matteus församling

Öppna upp för bönens möjligheter i ditt liv

Matteus församling

24.09.2021, 11:33 /  uppdaterad 27.02.2023, 10:22
Bönegruppen ”Molnet” som först grundades på Zoom, flyttar nu in i Matteuskyrkan. Välkommen med och be tillsammans med andra!

– Vi brukar börja med en liten inledningsbön, sedan funderar vi tillsammans och ber. Man kan sitta helt tyst om man vill, eller ha en skriven bön med sig, berättar Ben Westerling som är en av initiativtagarna till gruppen.

En bönegrupp handlar om att komma inför Gud, berätta och prata om hur man har det och tillsammans be för de teman som stiger ur diskussionen.

– Man behöver inga förkunskaper för att komma med. Man får helt enkelt komma fram med tankar som man har om livet och vända sig till Gud i bön, säger Westerling.

Han känner själv ett stort lugn och styrka av att få be tillsammans med andra.

– Det är något med växelverkan mellan människorna som är där.

Inget ämne är för litet för att bära fram i gruppen och det som sägs under samlingen stannar självfallet inom gruppen.

– I Filipperbrevet är det väl formulerat kring bön och hur vi ser på gruppens uppgift:

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Bönegruppen Molnet välkomnar alla att delta hösten 2021

Molnet, bönegrupp för alla:

Vi träffas 12.1.2023 – och därefter varannan vecka, i Martahörnan kl. 18–19:30. Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

Mer info ger Gun Holmström, tfn 040 759 6851.