18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Matteus församling

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen

Församlingar

14.02.2024, 15:31 /  uppdaterad 15.02.2024, 12:20
Gemensamt Ansvar-logo

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, i Finland och runt om i världen.

Av de insamlade medlen blir 20 procent kvar i den insamlande församlingen och går till stöd för lokala unga samt övrigt lokalt hjälparbete, bl.a. diakoniunderstöd. Ett varmt tack för din hjälp!

Träffpunkt och kyrklunch för Gemensamt Ansvar

Kaj-Mikael Wredlund från Kyrkans Utlandshjälp besöker samlingen Träffpunkt, torsdag 22.2 kl.14 i Högbergssalen, Högbergsgatan 10, och berättar om Insamlingen - utländska och inhemska målet.

Kyrklunch för Gemensamt Ansvar söndagen den 24.3 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Kyrklunchen serveras efter mässan som börjar kl. 10. Välkommen!


Här kan du understöda:

Johannes församling

Matteus församling

Petrus församling


MobilePay

Johannes: 32679

Matteus: 35750

Petrus: 98190


I Finland styrs intäkterna via HelsingforsMission. Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden.

Insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR 2023/7525