13.07. Grattis: Joel | Respons
Matteus församling

Flerspråkig mässa i Taizéstil i Matteuskyrkan - Multilingual Mass in St. Matthew's church - Monikielinen messu Matteuksenkirkossa - Многоязычная месса тишины в церкви Святого Матфея

Matteus församling

Kalenteri ja kellosymboli28.07.2024 klo 18:00 - 19:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliMatteuskyrkan, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

Under tre söndagar firar vi flermässa i Taizéstil i Matteuskyrkan tillsammans med de engelska och ryska församlingsgemenskaperna. 23.6, 28.7 och 25.8 firas mässan kl. 18. Kom med och sjung och stilla dig.

---

Three Sundays during the summer you are welcome to sing Taizésongs in a multilingual mass. Matteus församling, St. Matthew's congregation, and the Russian speaking congregation come together to sing and praise God together. 23 of June, 28th of July and 25th of August at 6 pm.

---

Monikielinen messu Taizé-tyyliin kolmena sunnuntaina Matteuksenkirkolla kello 18 (23.6., 28.7. ja 25.8.). Messua toteuttamassa ovat kirkolla toimivat ruotsinkielinen Matteuksen seurakunta, englanninkielinen St Matthew's ja venäjänkielinen seurakunta.

---

Приглашаем вас петь песни Тэзе на многоязычную мессу. Приход Святого Матфея и русскоязычная община собираются вместе, чтобы петь и славить Бога на разных языках. Добро пожаловать на мессу тишины 23 июня, 28 июля и 25 августа с 18:00. В эти дни мессы на русском языке в 12 часов не проводятся.