30.05. Grattis: Rurik | Respons

Matteus församling

Matteus församlings förtroendeorgan

Matteus församling

14.06.2019, 11:42
Här ser du vem som sitter i församlingsrådet i Matteus församling samt tar del av protokollen från rådets möten.

Ivalda till församlingsrådet

Maria Westerling
Kai Ahola
Gun Erikson-Blomfelt
Niclas Lemström
Jan-Anders Salenius
Ann-Sofi Gull
Eva Bruun
Rolf Blauberg
Annica Söderström
Markus Lampenius
Ulf Vikström
Jenny-Maria Bergman

Suppleanter

Matias Gädda
Anders Wikström
Siv Nordström
Axel Kaaro
Jouni Salokivi
Daniela Hildén
Marina Åkerlund
Anton Vikström

Invalda till gemensamma kyrkofullmäktige

Kai Ahola, EM från Stensböle
Rolf Steffansson, TM, verksamhetsledare från Degerö
Anders Wikström, chef för medelanskaffning från Östersundom

Suppleant

Ingmar Tollander, DE från Jollas

Sämjoval: I Matteus församling förverkligades inget val av fullmäktigeledamöter eftersom kandidaterna motsvarade antalet platser.