01.10. Grattis: Ragnar, Rainer | Respons
Malmgårds kapell

Malmgårds kapell

26.05.2017, 12:13
Malmgårds kapell fungerade ursprungligen som tjänstebostad för förvaltaren vid Helsingfors universitets undervisnings- och försöksgård. Huset ritades av professor Jussi Paatela och togs i bruk år 1943. Biskop Irja Askola välsignade Malmgårds kapell i samband med biskopsvisitationen i Kannelmäen seurakunta den 24.1.2014.

‍Malmgårds kapell användes ursprungligen som tjänstebostad för förvaltaren vid Helsingfors universitets undervisnings- och försöksgård. Huset ritades av professor Jussi Paatela och togs i bruk år 1943. Den första invånaren var agronomen och sedermera professorn Martti Sipilä med familj. Då universitetet omorganiserade sin verksamhet i Vik på 1970-talet övergick byggnaden i stadens ägo.

Helsingfors stad erbjöd år 1980 församlingen en möjlighet att arrendera fastigheten som kallas Bostället. Eftersom församlingen behövde verksamhetsutrymmen för det växande förorten Malmgård ingicks ett hyresavtal och huset grundrenoverades så att det blev möjligt att ordna mångsidig verksamhet där. Invigningsfesten hölls i de nya utrymmena den 9.1.1982.

Huset har varit i aktivt bruk ända sedan starten. Här samlades bl a dagklubben samt minior-, junior- och ungdomsklubbarna. Gudstjänst firades på söndagarna och på lördagar hölls det ofta dop i huset. Bland annan verksamhet kan nämnas söndagsskolan, seniorkretsen, diakonigruppen, marthorna och kvällar som riktade sig till studerande. Under årens lopp har det också ordnats kvällsskriftskola, ungdomsläger och retreatdagar i huset.

Verksamheten i huset fick ett tråkigt slut då en kortslutning nyårsdagen 1989 orsakade en eldsvåda som fullständigt förstörde övre våningen och resten av byggnaden fick betydande skador av vattnet från släckningen. Huset genomgick grundlig renovering och vinden försågs med korrekt brand-sektionering. Församlingsverksamheten kunde återupptas i slutet av 1990.

Planer på en egen kyrka

Då man började planera bostadsområdet Malmgård började församlingen utreda möjligheterna att få bygga egna utrymmen. Till dags dato har det ordnats tre arkitekturtävlingar för att ta fram ett förslag till kyrka eller kapell för området. På grund av olika händelser och konjunktursvängningar har inget av de vinnande förslagen avancerat längre än till L2-ritningsstadiet. Den enda synliga spåret av den icke förverkligade kyrkan är den sneda knuten på våningshuset i hörnet av Malmgårdsvägen och Boställsvägen. Tanken var att hörnet skulle ligga i linje med porten till den tänkta nya kyrkan på andra sidan vägen.

Den som väntar på något gott

Efter tre decennier i de temporära lokalerna var beslutsfattarna i Kannelmäen seurakunta mogna att se sig om efter en hållbarare, slutlig lösning på den utdragna frågan om var verksamheten i Malmgård skulle finnas.

Stämningen i församlingshemmet var hemtrevlig och huset hade under årens lopp blivit en kär mötesplats för många mänskor. Frågan var alltså om detta hus kunde tjäna församlingens ändamål också under kommande år? Man beslöt sig för att utreda frågan.

Efter förhandlingar och administrativa beslut köpte Helsingfors kyrkliga samfällighet fastigheten av staden år 2013. För första gången gjordes därefter en grundlig renovering från stenfoten upp till taknocken, allt i enlighet med arkitekt Heikki Pietiläinens planer. Rumsindelningen ändrades och byggnadens mittparti byggdes om till ett kapell som har plats för 64 personer. Husets exteriör och interiör har, i likhet med t ex de ursprungliga fönsterbågarna, pietetsfullt restaurerats med beaktande av dagens normer.

Fester

I köket finns servis för 60 personer, kaffekokare, vattenkokare, mikrovågsugn, vaser och ljusstakar samt diskmaskin och spis. Det lönar sig att genast koppla in kaffekokaren, eftersom det tar 20 minuter innan den blir varm. Kokaren använder filtermalet kaffe. Församlingen ställer filterpåsar till förfogande men kaffe, te mm måste man själv ha med sig. Borddukar ingår inte i standardutrustningen. På det höga skåpets vägg finns intill strömbrytarna också en s k ”värdinneströmbrytare” som används för elapparaterna