18.04. Grattis: Valdemar, Volmar | Respons
Degerö kyrka

Degerö kyrka

04.04.2017, 16:08
Degerö kyrka är beklädd med patinerat koppar. Helgedomen, som representerar modern träarkitektur, är ett mångsidigt aktivitetscentrum, där man under vardagar också kan stanna till för en kopp kaffe.

‍Degerö kyrka, som stod färdig 2003, har ritats av arkitekterna Kari Järvinen och Merja Nieminen. Byggnadens huvudsakliga material är trä. Väggbeklädnaden i kyrk- och församlingssalen och delvis i klocktornet och verksamhetslokalerna är gjord av patinerad kopparplåt. I övriga delar utgörs väggbeklädnaden av horisontell brädfodring. År 2004 belönades kyrkan med ett pris för högklassigt träbygge och 2005 med priset Copper in Architecture.

Kyrkans altarreliefer är gjorda av bildkonstnären Pauno Pohjolainen från Kuopio. Den större reliefen finns på altaret och beskriver människans liv som en gassande öken men också som en plats för förberedelse. Den mindre reliefen finns i dopfuntens bakgrund. Dess röda färg avbildar den Helige Andens och Guds närvaro. I reliefens högra övre kant finns en änglavinge som symbol för Guds välsignelse och bevarelse.

Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Heli Tuori-Luutonen. Textilerna är tillverkade av föreningen Suomen Käsityön Ystävät. På väggen i kyrkans entréhall finns konstnären Merja Vinqvists verk Votiivi (Votivet) med skeppsmotiv. Kyrk- och församlingssalens altarmöbler och fristående möbler är designade av Jouko Järvisalo.

Degerö kyrkas orgel byggdes av det österrikiska orgelbyggeriet Kögler och togs i bruk 2006. Den har 22 register och två manualer. Orgeln representerar barockstilen.

Kyrkans fyra klockor är tillverkade i Holland. I dem har från den minsta till den största ingjutits Bibelns texter Ps. 34:4, Mos. 33:27, Rom. 6:23 och Matt. 11:28. Klockorna är programmerade att spela melodier ur olika bibelverser enligt kyrkoårets festhögtider.

Degerö kyrka är en av Roihuvuoren seurakuntas tre kyrkor. I kyrkan finns även ett café som man kan besöka i samband med butiksbesök. Caféet håller öppet vardagar klockan 10–14.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrksalen finns platser för 160 personer. Då församlingssalen ansluts finns totalt 350 sittplatser. I församlingssalen finns 80 bordsplatser. Kök och en servis för 200 personer finns till festarrangörens förfogande.