01.10. Grattis: Ragnar, Rainer | Respons
Kottby kyrka

Kottby kyrka

Petrus församling

04.04.2017, 12:47
Kottby kyrka blev färdig 1930 och den representerar den renaste formen av funktionalism bland Helsingfors kyrkor. I den strikt lineära kyrksalen fästs blicken vid ett runt, gyllenrött kor.

‍Byggandet av Trä-Kottby inleddes på 1920-talet. Innan kyrkan tio år senare blev färdig försiggick församlingsverksamheten i hyrda utrymmen. Kottby församling grundades 1949, då området åtskildes från Paavalin seurakunta. Från och med början av 2011 är Käpylän seurakunta en del av Oulunkylän seurakunta.

Ritningarna till kyrkan, som stod färdig 1930, gjordes av arkitekten Erkki Ilmari Sutinen. Byggnaden representerar en ren form av funktionalism. Den yttre fasaden är kal, karg och anspråkslös. Kyrksalen är till sin form en strikt lineär och förenklad kub, och vid ingångens ända reser sig ett enkelt torn. Korets runda form framhävs av dess röda färg. De fyrkantiga fönsteröppningarna, som placerats högt uppe på väggen, skapar ett intryck av ett mörkt tempellikt utrymme. Det klara ljuset som strömmar in genom dem skapar en effektiv kontrast mot skuggan i salen.

Kyrkans röda korvägg är dekorerad med konstnären och dekorationsmålaren Bruno Tuukkanens målningar Hyvä paimen (Den gode herden) och Soihtua kantava enkeli (Fackelbärande ängel). På de övre delarna i två av kyrksalens väggar finns fem stora reliefer av skulptören Aarre Aaltonen, Jeesus pesee opetuslasten jalat (Jesus tvättar lärjungarnas fötter), Jeesus siunaa lapsia (Jesus välsignar barnen), Vaalenevat vainiot (Ljusnande åkrar), Ehtoollisen asettaminen (Nattvardens instiftelse) och Tuhlaajapojan paluu (Den förlorade sonens återkomst). På predikstolen finns Aaltonens bronsängel med en krona i sin hand. Vigselryan Yhdessä (Tillsammans) som Martorna donerat 1969 förvaras i församlingssalen.

Kyrkans orgel är tillverkad av Kangasala orgelfabrik. Den har 22 register.

En lägre flygelbyggnad är ansluten till kyrkan och framför kyrkan finns en kyrkogård med influenser från klosterträdgårdar. Kyrkan används av Oulunkylän seurakunta.

Fira i kyrkan

Det är kostnadsfritt att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrksalen finns 400 och i församlingssalen 100 sittplatser. I församlingssalen finns bordsplatser för 80 personer. Kök och servis för 80 personer finns till festarrangörens förfogande.