31.07. Grattis: Helena | Respons
Kårböle kyrka

Kårböle kyrka

Petrus församling

26.08.2019, 13:37
Kårböle kyrka från 1968 påminner om uppenbarelsetältet, israelernas helgedomstält, som tack vare sin lätta konstruktion kunde transporteras och sättas upp på nya, mer fruktbara platser. Kyrkans formspråk talar om att inte hålla fast vid det förgångna och att inte fastna på stället.
Kårböle kyrka utifrån i vinter.

‍Arkitekterna Marjatta och Martti Jaatinen gjorde ritningarna till Kårböle kyrka, som påminner om en tältstuga eller en lappländsk kåta. Kyrkan blev färdig 1968. Den är utbyggd 1992 och grundrenoverad 1997.

Altarfönstret täcks av konstnären Hilkka Toivolas 31 meter breda glasmosaik Elämänpuu (Livets träd) från 1972. Verkets högsta höjd är över tre meter. Det innehåller 111 mosaikrutor. Glasmålningen med en areal på cirka 50 kvadrat var Finlands största fönsterkonstverk vid den tidpunkt då den blev färdig. Glasmosaiken kommer bäst till sin rätt då solen eller spotlighterna som installerats i kyrkoparken får den att stråla i alla sina färger.

I kyrkans kor har man ställt upp ett stort träkors som designats av inredningsarkitekten Kari Asikainen. I dess mitt finns en förgylld silverplatta, formgiven av silversmeden Börje Rajalin. I silverplattans korsformade hål finns fem röda stenar som symbol för Kristi sår. Korset följer formen i kyrkans bottenplan. Även de fyra smala takfönstren som sänker sig ner från toppen av den rektangulärt formade kyrkan formar ett kors, liksom de fyra betongpelarna med tvärsträvor, som reser sig på byggnadens topp sett från olika vädersträck. T-korset i altarbordets bronskrucifix är formgivet av Börje Rajalin.

Kyrkotaket består av fyra hyperboliskt formade, paraboloida ytor bestående av ett sju centimeter starkt armerat betongskal. Spåren av betongbredbeklädnaderna på takets inre yta vittnar om arkitektens ursprungliga plan att bygga ett tak som efterliknar Bibelns uppenbarelsetält genom att med hjälp av stålkablar hänga upp ett trätak av lätt konstruktion. Man var emellertid tvungen att avstå från denna plan. Fyra förspända hörnpelare bär tyngden av kyrksalens tak. Varje pelare bär upp en tyngd på 580 ton.

Kyrksalens inre höjd är 24 meter. Den yttre höjden från betongelementen till toppen av korskonstruktionen är 30 meter.

Altarmöblerna är av lätt konstruktion. De är tillverkade av ask. Altarets form åskådliggör ändamålet att tjäna som nattvardsbord. Kari Asikainen ritade bänkstolarna i Kårböle kyrka som sitt första arbete i sin karriär som möbeldesigner. Kyrkotextilerna som repeterar korssymbolen är designade av textilkonstnären Vuokko Nurmesniemi och kyrkosilvret är formgivet av Börje Rajalin.

Orgeln tillverkades av Kangasala orgelfabrik efter ritningar av kantorn Asko Rautioaho och har 29 register. Den togs i bruk 1970.

Den låga klockstapeln som arkitekten planerade förverkligades inte. De digitalt återgivna klockmelodierna, komponerade av professorn Taneli Kuusisto, är inspelade med Kvarnbäckens kyrkas klockspel. De ljuder från högtalarna som installerats på toppen av kyrkan.

Kyrkans kontors-, mötes- och klubbutrymmen finns i flygelbyggnaden. I församlingscentrets andra våning finns sakristian och två församlingssalar, kapell, kök och klubbutrymmen. I den övre aulan finns en tredelad målning av en okänd konstnär. Den var ursprungligen altartavla i församlingshemmet, som tjänade som församlingens första kyrka. I övre aulan finns även skulpturen Laulavat enkelit (De sjungande änglarna) av skulptören Gunnar Finne. I den mindre församlingssalen finns konstnären Marika Mäkeläs Luola (Grottan). I kapellet finns bildkonstnären och arkitekten Uuno Alankos altartavelskiss samt ett rött kors som formgivits av Börje Rajalin.

Alla möbler i kyrkan, kapellet, församlingscentrets övre aula samt församlingssalarna är designade av Kari Asikainen.

I församlingscentrets första våning finns pastorskansliet, diakonikansliet, arbetsutrymmen samt befolkningsskydd. Församlingscentret utvidgades 1992 genom att bygga till de ungdomsutrymmen som saknades. I barn- och ungdomsutrymmet Nurkkas första våning finns ett brasrum, klubbutrymme, ett ljudisolerat musikrum samt kontor för barnarbetet. I andra våningen finns konfirmationssal, kök och aula.

FIRA I KYRKAN

Det är kostnadsfritt för personer som hör till kyrkan att ordna dop, bröllop eller begravning i kyrkans utrymmen.

I kyrksalen finns 504 sittplatser. I den stora församlingssalen finns cirka 90 och i den lilla salen cirka 35 bordsplatser. Kök samt mat- och kaffeservis för cirka hundra personer finns till festarrangörens förfogande. Doptillställningar och minnesstunder kan ordnas även i Malmgårds kapell, som rymmer 60 personer, Vällingklocksgränden 8, och i verksamhetscentret Jennys lokal, som rymmer cirka 25 personer, Beckersvägen 9..