23.02. Grattis: Bjarne | Respons | Suomeksi | In English

Kampens kapell

Kampens kapell

07.03.2019, 15:29
Kapellet mitt i mänskovimlet på Narinken ger besökarna möjlighet till samvaro och att mötas men är samtidigt också en plats som erbjuder besökaren en stund av lugn och ro.

‍Verksamheten i kapellet ordnas som ett samarbete mellan Kyrkan i Helsingfors och Helsingfors stads socialverk. Esbo och Vanda kyrkliga samfälligheter har varit med om att planera verksamheten. Under kapellets öppettid finns det alltid personal från staden och församlingarna på plats och med dem kan du diskutera frågor som är viktiga för just dig. Som bäst utarbetas planer för den frivilligverksamhet som ska ordnas i kapellet. I kapellet kan får du också information om församlingarnas och socialverkets tjänster.

I kapellet kommer inga gudstjänster eller andra kyrkliga förrättningar att hållas. Kapellets dörrar är öppna för allmänheten dagligen, också på helgerna, från arla morgonstund till sena kvällen. Korta bönestunder hållas regelbundet i kapellet.

Kapellet har ritats av arkitekterna Kimmo Lintula, Niko Sirola och Mikko Summanen från arkitektbyrå K2S. Kapellet som är ett exempel på innovativ träarkitektur väckte stor uppmärksamhet redan innan det uppfördes och fick år 2010 International Architecture Award av The Chicago Athenaeum. Kapellet var också ett av spetsprojekten under WDC-året.

Takhöjden i kapellsalen är 11,5 meter. Det vilar ett lugn över detta sakrala utrymme som medvetet fjärmar sig från det hektiska livet utanför. Närvarande är endast det indirekta ljuset som kommer uppifrån och den varma känsla som träytorna utstrålar. Kapellsalens form har skapats med hjälp av formfrästa ribbor av klibbal. De enkla bänkarna är gjorda av massiv ask. Altarkorset av silver har gjorts av Antti Nieminen och textilierna av Tiina Uimonen.

Fasaden består av horisontella ribbor av gran. Ribborna har basats och laserats med ett trävax som bygger på nanoteknik. Stommen är gjord av formfrästa limräbalkar. Den sakrala byggnadens ovala form skapar en unik rumskänsla och interiörens mjuka utformning sluter besökaren i sin trygga famn och ger känslan av att man skyddas mot omvärlden.

Man kan närma sig kapellet från alla väderstreck. Från Simonsgatan kommer man via en liten skvär vid Narinken till trapporna som leder till entrén. Den ovala trädelen inrymmer endast det sakrala utrymmet. De mer världsliga utrymmena finns i den sockelartade grå betongdelen som vetter mot Narinken. Entréaulan fungerar också som utställnings- och mottagningslokal. Man kan gå in i byggnaden både från Narinken och från Glaspalatsets sida.